geben - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-22 22:28

  • Haseł: 58325


1. geben czasownik gibt, gab, hat gegeben dawać, dać jemandem etwas (AKK) komuś coś; nadawać, podawać; es gibt... jest... (Singular) / są... (Plural); wann gibt es Essen? kiedy będzie jedzenie?; in Druck geben oddawać do druku; jemandem Schuld geben przypisywać komuś winę
2. gib czasownik tryb rozkazujący l.p. od geben
3. bekannt geben czasownik gibt bekannt, gab bekannt, hat bekannt gegeben ogłaszać
4. Konzert das (PL die Konzerte) koncert; ins Konzert gehen iść na koncert; ein Konzert geben dawać koncert, koncertować; in dem/bei dem Konzert na koncercie
5. Bescheid der (PL die Bescheide) odpowiedź, decyzja, informacja, wiadomość; jemandem einen abschlägigen Bescheid erteilen udzielać komuś odpowiedzi odmownej; positiver/negativer Bescheid decyzja pozytywna/negatywna; jemandem Bescheid über etwas (AKK) geben informować kogoś o czymś; über etwas (AKK) Bescheid wissen wiedzieć o czymś
6. Jawort das (PL die Jaworte, mst Singular); jemandem das Jawort geben przyjąć czyjeś oświadczyny
7. Anstoß der (PL die Anstöße) impuls, zgorszenie, sport rozpoczęcie gry; den Anstoß zu etwas geben dawać impuls do czegoś, inicjować coś; an etwas Anstoß nehmen gorszyć się czymś
8. Denkzettel der (PL die Denkzettel) pot. nauczka; jemandem einen Denkzettel geben dać komuś nauczkę
9. Gas das (PL die Gase) gaz; Gas geben dodawać gazu
10. Nachhilfe die (nur Singular) korepetycje; jemandem Nachhilfe geben udzielać komuś korepetycji
11. Ohrfeige die (PL die Ohrfeigen) policzek (uderzenie); jemandem eine Ohrfeige geben spoliczkować kogoś
12. schlagen czasownik schlägt, schlug, hat geschlagen bić, uderzać, walić, ubijać, wybijać, wytrącać, rozbijać, pokonywać; Alarm schlagen bić na alarm; einen Rekord schlagen pobijać rekord; den Takt schlagen wybijać takt; eine Schlacht schlagen staczać bitwę; sich nicht geschlagen geben nie dawać za wygraną, nie kapitulować
13. Richtung die (PL die Richtungen) kierunek; die Richtung verlieren stracić orientację; eine Richtung geben nadawać kierunek
14. Acht die (PL die Achten) ósemka; die (nur Singular) uwaga; Acht geben uważać
15. Verwahrung die (nur Singular) przechowanie, depozyt, protest, zastrzeżenie; in Verwahrung geben oddawać na przechowanie, oddawać w depozyt; in Verwahrung nehmen brać na przechowanie, brać w depozyt
16. Mühe die (PL die Mühen) trud, fatyga; sich Mühe geben zadawać sobie trud; mit Müh und Not z wielkim trudem, z biedą, ledwie
17. Vollgas das (nur Singular) Vollgas geben naciskać gaz do dechy; etwas mit Vollgas tun przen. wykonywać coś na maksymalnych obrotach
18. Zeugnis das (PL die Zeugnisse) świadectwo, zeznanie, dowód; von etwas Zeugnis geben dawać świadectwo czegoś
19. Geleit das (PL die Geleite) eskorta, konwój; das (nur Singular) lit. posługa, bezpieczeństwo; freies/sicheres Geleit bezpieczeństwo osobiste, list żelazny; jemandem das letzte Geleit geben oddać komuś ostatnią posługę
20. Geleitschutz der (nur Singular) eskorta; jemandem/einer Sache Geleitschutz geben eskortować kogoś/coś
21. Lebenszeichen das (PL die Lebenszeichen) znak życia; kein Lebenszeichen von sich geben nie dawać znaku życia; seit ihrer Abreise haben sie kein Lebenszeichen von ihr bekommen od wyjazdu nie odezwała się do nich
22. Note die (PL die Noten) ocena, nota, banknot, muz. nuta, nuty, partytura; eine diplomatische Note nota dyplomatyczna; ganze Note muz. cała nuta; halbe Note muz. półnuta; nach Noten spielen grać z nut; etwas (DAT) seine persönliche Note geben nadawać czemuś indywidualny charakter
23. Anschein der (nur Singular) pozory, prawdopodobieństwo; den Anschein geben, als ob... stworzyć pozory, jakoby...; allem Anschein nach według wszelkiego prawdopodobieństwa
24. Kuss der (PL die Küsse) pocałunek, całus; Kuss auf den Mund pocałunek w usta; jemandem einen Kuss geben całować kogoś, dawać komuś całusa
25. Laufpass der (nur Singular); jemandem den Laufpass geben pot. rozstać się z kimś, odprawić kogoś
26. Ausschlag der (PL die Ausschläge) med. wysypka, fiz. odchylenie, wychylenie; den Ausschlag geben rozstrzygać
27. gegeben czasownik forma Partizip Perfekt czasownika geben
28. Sporn der (PL die Sporen) ostroga, geo. występ skalny; dem Pferd die Sporen geben dawać koniowi ostrogę, spinać konia ostrogami
29. Vorzug der (PL die Vorzüge) zaleta; den Vorzug geben dawać pierwszeństwo
30. Impuls der (PL die Impulse) impuls, bodziec, podnieta; einen Impuls geben pobudzać


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.