•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-30 00:48

  • Haseł: 65945


1. Geschichte die (PL die Geschichten) historia, dzieje, opowieść, sprawa; Alte/ Mittlere/ Neue Geschichte historia starożytna/ średniowiecza/ współczesna
2. zusammenbekommen czasownik bekommt zusammen, bekam zusammen, hat zusammenbekommen pot. zbierać; eine Geschichte zusammenbekommen pot. potrafić odtworzyć historię
3. spannend przymiotnik zajmujący, ciekawy, interesujący, intrygujący; eine spannende Geschichte ciekawa historia
4. berühren czasownik berührt, berührte, hat berührt dotykać, poruszać; etwas mit den Fingern berühren dotykać czegoś palcami; diese Geschichte berührte mich sehr ta historia bardzo mnie poruszyła
5. hübsch przymiotnik, przysłówek (hübscher, am hübschesten) ładny, nadobny, przystojny, śliczny, ładnie, nadobnie, przystojnie, ślicznie; eine hübsche Geschichte iron. ładna historia; hübsch fluchen iron. nieźle kląć; ein hübsches Sümmchen pokaźna sumka; sich hübsch machen robić się na bóstwo
6. erzählen czasownik erzählt, erzählte, hat erzählt opowiadać; eine Geschichte erzählen opowiadać historię
7. allgemein przymiotnik, przysłówek powszechny, ogólny, powszechnie, ogólnie; allgemeine Geschichte historia powszechna; im Allgemeinem w ogóle; es ist allgemein bekannt, dass... jest ogólnie wiadome, że...
8. ersinnen czasownik ersinnt, ersann, hat ersonnen lit. wymyślać, zmyślać eine Geschichte/Lüge historię/kłamstwo
9. Streifzug der (PL die Streifzüge) wypad, wycieczka, wędrówka; Streifzüge lit. szkic, rozważania; ein Streifzug durch die Geschichte Europas przen. wędrówka przez historię Europy
10. zurückdrehen czasownik dreht zurück, drehte zurück, hat zurückgedreht odkręcać, cofać; den Zeiger zurückdrehen cofać wskazówkę; das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen chcieć cofnąć bieg historii

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu