gleich - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-01 19:23

  • Haseł: 58325


1. gleich przymiotnik, przysłówek równy, jednakowy, taki sam, równie, jednakowo, zaraz, natychmiast; das gleiche Ziel haben mieć ten sam cel; in gleicher Weise w ten sam sposób; zur gleichen Zeit w tym samym czasie; gleiches Recht für alle fordern domagać się równego prawa dla wszystkich; der Preis ist seit zehn Jahren gleich geblieben cena jest taka sama od dziesięciu lat; gleich groß równie duży; gleich alt sein być w równym wieku; Gleich und Gleich gesellt sich gern ciągnie swój do swego; das läuft auf das Gleiche hinaus na to samo wychodzi; Gleiches mit Gleichem vergelten odpłacać pięknym za nadobne; gleich neben der Post tuż obok poczty; ich komme gleich zaraz przyjdę
2. gesellen czasownik sich gesellen; gesellt sich, gesellte sich, hat sich gesellt przyłączać się, dołączać się, dochodzić; Gleich und Gleich gesellt sich gern ciągnie swój do swego
3. gleichschalten czasownik schaltet gleich, schaltete gleich, hat gleichgeschaltet hist. pej. glajchszaltować, ujednolicać
4. gleichsetzen czasownik setzt gleich, setzte gleich, hat gleichgesetzt utożsamiać etwas mit etwas coś z czymś
5. gleichziehen czasownik zieht gleich, zog gleich, hat gleichgezogen zrównywać się wynikami, remisować
6. müssen czasownik muss, musste, hat gemusst (müssen) musieć, powinien; sie muss gleich kommen powinna zaraz przyjść; jemand muss es ihr gesagt haben ktoś musiał jej to powiedzieć, widocznie ktoś jej to powiedział
7. gleichbleibend przymiotnik PATRZ gleich bleibend
8. polen czasownik polt, polte, hat gepolt fiz. ubiegunawiać, polaryzować, przen. ukierunkowywać; in Umweltfragen sind die beiden Parteien nicht gleich gepolt w kwestiach ochrony środowiska stanowiska obu partii nie są jednakowe
9. bleibend przymiotnik trwały, niezatarty, stały; gleich bleibend niezmienny
10. gesinnt przymiotnik gleich gesinnt o podobnych zapatrywaniach; jemandem gut/übel gesinnt sein być do kogoś przychylnie/wrogo nastawionym
11. zurück przysłówek z powrotem, wstecz, w tyle; hin und zurück tam i z powrotem; ich bin gleich wieder zurück zaraz wracam


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.