głos - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 13:15

  • Haseł: 58325


1. Stimme die (PL die Stimmen) także muz. polit. głos; die Stimme senken/heben ściszać/podnosić głos; der Stimme des Herzens folgen iść za głosem serca
2. Frauenstimme die (PL die Frauenstimmen) głos kobiecy, głos żeński, polit. głos oddany przez kobietę
3. Mitsprache die (nur Singular) współdecydowanie, głos (przy podejmowaniu decyzji)
4. Donnerstimme die (PL die Donnerstimmen) grzmiący głos, gromki głos
5. Vogelstimme die (PL die Vogelstimmen) głos ptaka
6. brechen czasownik bricht, brach, hat/ist gebrochen łamać, wyłamywać, przełamywać, składać (list, kartkę) / łamać się, pękać, przebijać się, przedzierać się, załamywać się, włamywać się, mutować (głos); sich (DAT) einen Arm/ein Bein brechen złamać sobie rękę/nogę
7. Grabesstimme die (PL die Grabesstimmen) grobowy głos
8. mitreden czasownik redet mit, redete mit, hat mitgeredet mieć coś do powiedzenia, mieć głos, współdecydować
9. mitsprechen czasownik spricht mit, sprach mit, hat mitgesprochen mieć coś do powiedzenia, mieć głos, współdecydować, mówić z innymi, wypowiadać z innymi, odmawiać z innymi ein Gebet modlitwę
10. entziehen czasownik entzieht, entzog, hat entzogen pozbawiać, odbierać; jemandem das Wort entziehen odbierać komuś głos (w dyskusji); sich entziehen uchylać się, wycofywać się, stronić, odsuwać się, unikać
11. Klagelaut der (PL die Klagelaute) głos skargi, skarga, lament
12. verlesen czasownik verliest, verlas, hat verlesen odczytywać na głos, przebierać, segregować; sich verlesen mylić się przy czytaniu
13. Klageton der (PL die Klagetöne) żałosny ton, skarżący się ton, skarżący się głos
14. Bassstimme die (PL die Bassstimmen) muz. głos basowy, bas
15. ergreifen czasownik ergreift, ergriff, hat ergriffen chwytać, przedsiębrać kroki, wzruszać, poruszać; das Wort ergreifen zabierać głos
16. Männerstimme die (PL die Männerstimmen) głos męski
17. Neinstimme die (PL die Neinstimmen) głos przeciw
18. Zweitstimme die (PL die Zweitstimmen) głos w wyborach oddawany na kandydatów z listy krajowej partii
19. Wahlstimme die (PL die Wahlstimmen) głos wyborczy
20. Sopranstimme die (PL die Sopranstimmen) muz. głos sopranowy, sopran
21. tonlos przymiotnik, przysłówek monotonny (głos), jęz. bezdźwięczny, monotonnie, bezdźwięcznie
22. verschleiert przymiotnik ochrypły, zachrypnięty (głos), zamglony (spojrzenie); forma Partizip Perfekt czasownika verschleiern
23. erkältet przymiotnik przeziębiony; erkältet klingen mieć zachrypnięty głos
24. Engelstimme die (PL die Engelstimmen) anielski głos
25. vorzählen czasownik zählt vor, zählte vor, hat vorgezählt liczyć na głos, przeliczyć dla sprawdzenia jemandem das Geld przy kimś pieniądze
26. rau przymiotnik szorstki, chropowaty, ochrypły, chrapliwy, opryskliwy, surowy; raue Hände haben mieć szorstkie ręce; eine raue Stimme ochrypły głos; rauer Mensch opryskliwy człowiek; etwas rau sagen powiedzieć coś szorstko; raues Klima surowy klimat; rau werden pierzchnąć
27. vorlesen czasownik liest vor, las vor, hat vorgelesen czytać na głos, czytać głośno, odczytywać
28. lauthals przysłówek na cały głos, na całe gardło
29. brüchig przymiotnik łamliwy, popękany, kruchy, zmurszały, ochrypły (głos), nadwyrężony
30. Solostimme die (PL die Solostimmen) muz. głos solowy, solo


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.