głowa - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-21 21:18

  • Haseł: 58325


1. Kopf der (PL die Köpfe) głowa, zool. pej. łeb; den Kopf schütteln kiwać głową, kręcić głową; sich an den Kopf greifen łapać się za głowę; Kopf stehen stać na głowie, przen. tracić głowę; sich (DAT) den Kopf über etwas zerbrechen pot. łamać sobie głowę nad czymś; Kopf oder Zahl? orzeł czy reszka?
2. Haupt das (PL die Häupter) lit. stojący na czele, głowa
3. Oberhaupt das (PL die Oberhäupter) głowa, naczelnik, zwierzchnik
4. Obdach das (nur Singular) lit. dach nad głową; jemandem Obdach gewähren zapewnić komuś dach nad głową
5. Wendung die (PL die Wendungen) skręt, przełom, obrót, zmiana, zakręt, jęz. zwrot; die Ereignisse nahmen eine unerwartete Wendung wydarzenia przyjęły nieoczekiwany obrót; eine Wendung zum Guten/Schlechten nehmen zmieniać się na lepsze/gorsze; eine Wendung des Kopfes obrót głową; eine Wendung nach rechts/um 180 Grad zwrot na prawo/o 180 stopni; eine umgangssprachliche Wendung jęz. potoczny zwrot
6. Kopfball der (PL die Kopfbälle) sport strzał głową, główka
7. Kopfbedeckung die (PL die Kopfbedeckungen) nakrycie głowy; ohne Kopfbedeckung gehen chodzić z gołą głową
8. köpfen czasownik köpft, köpfte, hat geköpft ścinać głowę, sport główkować, uderzać piłkę głową
9. Kopfnicken das (nur Singular) skinienie głową
10. Kalbskopf der (PL die Kalbsköpfe) gastr. głowa cielęca, pot. dureń
11. Kopfschütteln das (nur Singular) potrząsanie głową
12. kopfüber przysłówek głową do przodu, na głowę, na główkę
13. weh przymiotnik bolesny; jemandem weh tun sprawiać komuś ból; der Kopf tut mir weh boli mnie głowa; es ist mir weh ums Herz smutno mi na duszy; oh weh! ojej!
14. Staatsoberhaupt das (PL die Staatsoberhäupter) głowa państwa
15. Familienoberhaupt das (PL die Familienoberhäupter) głowa rodziny
16. Unterkommen das (PL die Unterkommen) schronienie, przytułek, dach nad głową
17. Bleibe die (PL die Bleiben) przytułek, schronienie; keine Bleibe haben nie mieć dachu nad głową
18. Kirchenoberhaupt das (nur Singular) głowa Kościoła, zwierzchnik Kościoła
19. zustimmend przymiotnik aprobujący, z aprobatą; er nickt zustimmend kiwa głową aprobująco
20. Unterstand der (PL die Unterstände) schron, schronienie, austr. dach nad głową
21. nicken czasownik nickt, nickte, hat genickt kiwać; mit dem Kopf nicken kiwać głową
22. Logis das (PL die Logis) kwatera, dach nad głową, kubryk
23. Logisgeber der (PL die Logisgeber) szwajc. osoba zapewniająca kwaterę, osoba dająca dach nad głową
24. barhäuptig przysłówek lit. z gołą głową
25. Brummschädel der (nur Singular) pot. szum w głowie, kac, ciężka głowa; einen Brummschädel haben mieć kaca
26. riskieren czasownik riskiert, riskierte, hat riskiert ryzykować; Kopf und Kragen riskieren ryzykować głową; sein Leben riskieren ryzykować życiem


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.