granica - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-11 15:37

  • Haseł: 58325


1. Bezirksgrenze die (PL die Bezirksgrenzen) granica okręgu, granica obwodu, granica rejonu, granica dzielnicy
2. Grenze die (PL die Grenzen) granica, linia podziału; die Grenze sperren zamykać granicę; die Grenze verletzen naruszać granicę; eine Grenze ziehen wytyczać granicę; sich in Grenzen halten utrzymywać się w granicach, nie wykraczać poza limit
3. Grenzwert der (PL die Grenzwerte) wartość graniczna, mat. limes, granica
4. Waldgrenze die (PL die Waldgrenzen) granica lasu, górna granica lasu
5. Auslandsdeutsche der/die (PL die Auslandsdeutschen) Niemiec mieszkający za granicą / Niemka mieszkająca za granicą
6. Rentabilitätsgrenze die (PL die Rentabilitätsgrenzen) ekon. granica rentowności, granica opłacalności
7. Belastungsgrenze die (nur Singular) tech. granica obciążenia, granica wytrzymałości
8. natürlich przymiotnik, przysłówek naturalny, oczywisty, prawdziwy, naturalnie, oczywiście; die natürliche Grenze granica naturalna; aber natürlich! ależ oczywiście!
9. Altersgrenze die (PL die Alternsgrenzen) granica wieku
10. Ausland das (nur Singular) zagranica; im Ausland za granicą
11. Mindesalter das (PL die Mindesalter) dolna granica wieku
12. Mindestalter das (PL die Mindestalter) dolna granica wieku
13. Preisobergrenze die (PL die Preisobergrenzen) ekon. górna granica ceny
14. Auslandsaufenthalt der (PL die Auslandsaufenthalte) pobyt zagraniczny, pobyt za granicą
15. Studienreise die (PL die Studienreisen) studia za granicą, podróż w celach naukowych
16. Streckgrenze die (PL die Streckgrenzen) tech. granica rozciągliwości
17. Preisuntergrenze die (PL die Preisuntergrenzen) ekon. dolna granica ceny
18. Staatsgrenze die (PL die Staatsgrenzen) granica państwowa
19. Schneegrenze die (nur Singular) granica śniegu
20. Elastizitätsgrenze die (PL die Elastizitätsgrenzen) tech. granica sprężystości
21. Fehlergrenze die (PL die Fehlergrenzen) granica błędu, tolerancja
22. Verschuldungsgrenze die (PL die Verschuldungsgrenzen) granica zadłużenia
23. Kontor das (PL die Kontore) placówka handlowa za granicą, biuro handlowe, kantor
24. Höchstgrenze die (PL die Höchstgrenzen) górna granica, limit
25. Toleranzgrenze die (PL die Toleranzgrenzen) granica tolerancji
26. Baumgrenze die (PL die Baumgrenzen) granica piętra lasu
27. Schmerzgrenze die (PL die Schmerzgrenzen) próg bólu, przen. granica wytrzymałości
28. Armutsgrenze die (PL die Armutsgrenzen) granica ubóstwa; unterhalb Armutsgrenze leben żyć poniżej granicy ubóstwa
29. Obergrenze die (PL die Obergrenzen) górna granica
30. auswärts przysłówek zewnątrz, na zewnątrz; auswärts wohnen mieszkać poza miastem; auswärts essen jeść poza domem auswärts arbeiten pracować za granicą; auswärts spielen bawić się na dworze


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.