• P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-22 17:02

  • Haseł: 60865


Testy językowe
1. Griff der (PL die Griffe) rękojeść, trzonek, rączka, ucho, chwyt, uchwyt, klamka; einen guten Griff tun pot. dobrze trafić; etwas im Griff haben pot. mieć coś w małym palcu, znać się na czymś, mieć nad czymś kontrolę; ein Problem in den Griff bekommen pot. dać sobie radę z problemem
2. zugreifen czasownik greift zu, griff zu, hat zugegriffen chwytać, łapać, brać, częstować się, wkraczać; greifen Sie zu! proszę się częstować!
3. eingreifen czasownik greift ein, griff ein, hat eingegriffen ingerować, interweniować, wkraczać, wtrącać się, tech. zazębiać się; in fremde Rechte eingreiffen naruszać cudze prawa
4. aufgreifen czasownik greift auf, griff auf, hat aufgegriffen chwytać, pochwytywać; das Thema aufgreifen podejmować temat
5. herausgreifen czasownik geift heraus, griff heraus, hat herausgegriffen wyciągać, wybierać
6. angreifen czasownik greift an, griff an, hat angegriffen atakować, krytykować, uszkadzać, naruszać, rozkładać jemanden/etwas kogoś/coś
7. übergreifen czasownik greift über, griff über, hat übergegriffen obejmować, rozprzestrzeniać się auf etwas na coś
8. durchgreifen czasownik greift durch, griff durch, hat durchgegriffen sięgać ręką, przen. robić porządek, energicznie występować, ostro interweniować
9. greifen czasownik greift, griff, hat gegriffen chwytać, łapać, ująć; einen Dieb greifen ująć złodzieja; Platz greifen przyjmować się, rozszerzać się; unter etwas greifen sięgać pod coś; zu etwas greifen sięgać po coś, chwytać za coś, chwytać się czegoś; zur Flasche greifen sięgać po butelkę; zur Waffe greifen chwytać za broń
10. zurückgreifen czasownik greift zurück, griff zurück, hat zurückgegriffen przen. sięgać, cofać się auf die Vergangenheit do przeszłości
11. fehlgreifen czasownik greift fehl, griff fehl, hat fehlgegriffen mylić się

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
gesonderrt, giftstoffe, bfalle, sondermull, mulltonne, gegenstande, spermull, restmull, anholen, bielefeld, ensorgen, bestimmen, gemeiden, aufgabe, hausmull, recycelbar, besteht, verringern, verringen, mullberge, weiterwachsende, riesigen, entwicklunk, mulltonnen, wegwerfwindel, windeln, verpackt, aufwandig, gefullt, kannen, tuten, doppelt, fast, dritte welt land, dritte welt, europaer, ubertrieben, verantwortungslos, erstunt, uberrauscht

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.