•           
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-21 23:10

  • Haseł: 65230


Testy językowe
1. handeln czasownik handelt, handelte, hat gehandelt działać, postępować, handlować, prowadzić handel, obchodzić się, traktować, omawiać; richtig handeln postępować słusznie; von/über etwas handeln traktować o czymś; es handelt sich um... chodzi o...; bei diesen Symptomen handelt es sich nicht um eine wirkliche Grippe przy tych symptomach nie mamy tak naprawdę do czynienia z grypą; bei der Anruferin handelte es sich um meine Schwester dzwoniącą okazała się moja siostra; mit etwas handeln handlować czymś
2. Befugnis die (PL die Befugnisse) uprawnienie, upoważnienie, pełnomocnictwo; keine Befugnis zu etwas haben nie mieć uprawnienia do czegoś; außerhalb seiner Befugnisse handeln działać przekraczając swoje uprawnienia
3. überhasten czasownik überhastet, überhastete, hat überhastet robić coś za szybko; überhastet handeln działać pochopnie
4. Affekt der (PL die Affekte) afekt, wzruszenie; im Affekt handeln prawn. działać w afekcie; etwas im Affekt tun uczynić coś w afekcie
5. selbstlos przymiotnik, przysłówek bezinteresowny, ofiarny, altruistyczny, bezinteresownie, ofiarnie, altruistycznie; selbstlose Hilfe bezinteresowna pomoc, ofiarna pomoc; selbstlos handeln działać bezinteresownie
6. erhaben przymiotnik, przysłówek wypukły, wzniosły, dostojny, wypukle, wzniośle, dostojnie; ihrem Handeln schwebt ein erhabenes Ziel jej działaniom przyświeca szczytny cel
7. unrecht przymiotnik, przysłówek niesprawiedliwy, niesłuszny, niewłaściwy, nieodpowiedni, fałszywy, błędny, zdrożny, zły, niesprawiedliwie, niesłusznie, fałszywie, błędnie; unrecht handeln postępować niesłusznie; er kommt auf unrechte Gedanken nachodzą go zdrożne myśli
8. verräterisch przymiotnik, przysłówek zdradliwy, zdradzający, zdradziecki; verräterisch handeln postępować zdradziecko
9. Beweggrund der (PL die Beweggründe) prawn. motyw, pobudka, podnieta; aus niedrigen Beweggründen handeln działać z niskich pobudek
10. unehrenhaft przymiotnik, przysłówek niegodny, niehonorowy, niegodnie, niehonorowo; unehrenhaft handeln postępować niegodnie, postępować niehonorowo

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.