handeln - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 12:23

  • Haseł: 58325


1. handeln czasownik handelt, handelte, hat gehandelt działać, postępować, handlować, prowadzić handel, obchodzić się, traktować, omawiać; richtig handeln postępować słusznie; von/über etwas handeln traktować o czymś; es handelt sich um... chodzi o...; bei diesen Symptomen handelt es sich nicht um eine wirkliche Grippe przy tych symptomach nie mamy tak naprawdę do czynienia z grypą; bei der Anruferin handelte es sich um meine Schwester dzwoniącą okazała się moja siostra; mit etwas handeln handlować czymś
2. Befugnis die (PL die Befugnisse) uprawnienie, upoważnienie, pełnomocnictwo; keine Befugnis zu etwas haben nie mieć uprawnienia do czegoś; außerhalb seiner Befugnisse handeln działać przekraczając swoje uprawnienia
3. überhasten czasownik überhastet, überhastete, hat überhastet robić coś za szybko; überhastet handeln działać pochopnie
4. Affekt der (PL die Affekte) afekt, wzruszenie; im Affekt handeln prawn. działać w afekcie; etwas im Affekt tun uczynić coś w afekcie
5. selbstlos przymiotnik, przysłówek bezinteresowny, ofiarny, altruistyczny, bezinteresownie, ofiarnie, altruistycznie; selbstlose Hilfe bezinteresowna pomoc, ofiarna pomoc; selbstlos handeln działać bezinteresownie
6. unrecht przymiotnik, przysłówek niesprawiedliwy, niesłuszny, niewłaściwy, nieodpowiedni, fałszywy, błędny, zdrożny, zły, niesprawiedliwie, niesłusznie, fałszywie, błędnie; unrecht handeln postępować niesłusznie; er kommt auf unrechte Gedanken nachodzą go zdrożne myśli
7. verräterisch przymiotnik, przysłówek zdradliwy, zdradzający, zdradziecki; verräterisch handeln postępować zdradziecko
8. Beweggrund der (PL die Beweggründe) prawn. motyw, pobudka, podnieta; aus niedrigen Beweggründen handeln działać z niskich pobudek
9. unehrenhaft przymiotnik, przysłówek niegodny, niehonorowy, niegodnie, niehonorowo; unehrenhaft handeln postępować niegodnie, postępować niehonorowo


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.