haut - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-23 15:31

  • Haseł: 58325


1. Haut die (PL die Häute) skóra, skórka; trockene/empfindliche Haut skóra sucha/wrażliwa; aus der Haut fahren pot. wychodzić z siebie, wściekać się; zu viel Haut zeigen pokazywać za dużo ciała, zbytnio się obnażać
2. haut czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika hauen
3. umhauen czasownik haut um, haute um, hat umgehauen ścinać, pot. powalać, oszałamiać; der Gestank haut mich um padnę od tego smrodu
4. faul przymiotnik, przysłówek leniwy, zepsuty, zgniły, spróchniały, leniwie, zgniło, zgnile; auf der faulen Haut liegen pot. leniuchować
5. hinhauen czasownik haut hin, haute hin, ist hingehauen pot. wywalić się, runąć jak długi; (hat hingehauen) pot. wyrżnąć, wystarczyć, udawać się, ciskać, rzucać; sich hinhauen ciskać się, rzucać się; es wird schon hinhauen pot. na pewno się uda; die Arbeit hinhauen pot. odwalać robotę, pracować byle jak
6. reiben czasownik reibt, rieb, hat gerieben trzeć, ścierać, ucierać; blank reiben polerować; die Salbe in die Haut reiben wcierać maść w skórę
7. weghauen czasownik haut weg, haute/hieb weg, hat weggehauen/weggehaut wywalać
8. haften czasownik haftet, haftete, hat gehaftet przylegać, trzymać się, być przyczepionym, być przyklejonym an/auf etwas (DAT) do czegoś/na czymś, prawn. odpowiadać, ręczyć, poręczać; für etwas haften ręczyć za coś; das Pflaster haftete nicht auf der feuchten Haut plaster nie trzymał się na wilgotnej skórze; Eltern haften für ihre Kinder rodzice odpowiadają za swoje dzieci; wir haften nicht für Ihre Garderobe nie odpowiadamy za Państwa garderobę; die Transportfirma haftet für Beschädigungen firma transportowa odpowiada za uszkodzenia; ein persönlich haftender Gesellschafter udziałowiec ponoszący osobistą odpowiedzialność; jemandem dafür haften, dass... zaręczać komuś, że...
9. aufscheuern czasownik scheuert auf, scheuerte auf, hat aufgescheuert szorować, ocierać die Haut skórę
10. abhauen czasownik haut ab, hieb ab, hat abgehauen wyrąbywać, ścinać, skuwać; (haute ab, ist abgehauen) pot. spadać, zwiewać; hau ab! pot. spadaj!
11. abschälen czasownik schält ab, schälte ab, hat abgeschält obierać, obdzierać einen Baumstamm pień drzewa; sich abschälen łuszczyć się; die Haut schält sich ab skóra łuszczy się
12. hauen czasownik haut, haute/hieb, hat gehauen/ pot. gehaut uderzać, bić, wbijać; jemanden hauen uderzać kogoś; einen Nagel in die Wand hauen wbijać gwóźdź w ścianę; sich hauen uderzać się; sich aufs Ohr hauen pot. kłaść się, zdrzemnąć się; jemanden übers Ohr hauen pot. oszukiwać kogoś; jemanden in die Pfanne hauen pot. dopiekać komuś, krytykować kogoś
13. einreiben czasownik reibt ein, rieb ein, hat eingerieben wcierać; eine Salbe in die Haut einreiben wcierać maść w skórę
14. reinhauen czasownik haut rein, haute rein, hat reingehauen pot. wcinać, pałaszować, napychać się; jemandem eine reinhauen pot. dawać komuś w pysk
15. Film der (PL die Filme) film, foto. film fotograficzny, klisza, cienka warstewka; einen Film drehen kręcić film, filmować; einen Film anschauen oglądać film; das Drehbuch für einen Film schreiben pisać scenariusz filmu; ein historischer/dokumentarischer Film film historyczny/dokumentalny; in einen Film gehen pot. iść na film; einen Film entwickeln lassen oddawać film do wywołania; ein hochempfindlicher Film film o wysokiej czułości; der Film ist unterbelichtet film jest niedoświetlony; die Creme bildet einen schützenden Film auf der Haut krem tworzy cienką warstewkę ochronną na skórze
16. erschlaffen czasownik erschlafft, erschlaffte, ist erschlafft wiotczeć, obwisać, słabnąć, gnuśnieć; die erschlaffte Haut zwiotczała skóra; (hat erschlafft) osłabiać


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.