•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-03 01:35

  • Haseł: 65970


1. heraus przysłówek z wewnątrz; heraus sein wydostać się, wyjść, ukazać się (na rynku), być wyjętym; heraus mit dir! wynocha!, wynoś się! heraus aus dem Bett! wstawać!
2. herausragen czasownik ragt heraus, ragte heraus, hat herausgeragt wystawać, wyróżniać się; dort, wo die Brücke gewesen war, ragten nur noch die Pfeiler heraus tam, gdzie kiedyś był most, wystawały jeszcze tylko filary; seine Leistung ragte weit über den Durchschnitt heraus jego wydolność znacznie przewyższała przeciętną
3. herauskommen czasownik kommt heraus, kam heraus, ist herausgekommen wychodzić aus dem Haus z domu, pojawiać się, ukazywać się, pojawiać się (na rynku), wynikać; das kommt aufs Gleiche heraus pot. to na jedno wychodzi; es kam heraus, dass... okazało się, że...
4. heraushängen czasownik hängt heraus, hing heraus, hat herausgehangen zwisać; (hängte heraus, hat herausgehängt) wywieszać
5. herausschlagen czasownik schlägt heraus, schlug heraus, hat herausgeschlagen wykuwać, wyrąbywać, wybijać, wytrącać; sich herausschlagen wydobywać się, buchać; Vorteile herausschlagen pot. wyciągać korzyści
6. herausschneiden czasownik schneidet heraus, schnitt heraus, hat herausgeschnitten wycinać, wykrajać etwas aus etwas coś z czegoś
7. herausstechen czasownik sticht heraus, stach heraus, hat herausgestochen odróżniać się (od otoczenia)
8. herausstellen czasownik stellt heraus, stellte heraus, hat herausgestellt wystawiać, wysuwać na pierwszy plan, uwypuklać, usuwać (z boiska), wykluczać (z gry); sich herausstellen okazywać się
9. herausströmen czasownik strömt heraus, strömte heraus, ist herausgeströmt wypływać strumieniami, wyciekać strumieniami, ulatniać się
10. heraussuchen czasownik sucht heraus, suchte heraus, hat herausgesucht wyszukiwać
11. heraustropfen czasownik tropft heraus, tropfte heraus, hat herausgetropft skapywać
12. herausziehen czasownik zieht heraus, zog heraus, hat herausgezogen wyciągać, wydobywać
13. herauskaufen czasownik kauft heraus, kaufte heraus, hat herausgekauft wykupywać; sich herauskaufen wykupywać się
14. herauszerren czasownik zerrt heraus, zerrte heraus, hat herausgezerrt wyszarpywać
15. herausklauben czasownik klaubt heraus, klaubte heraus, hat herausgeklaubt wyłupywać, wydłubywać, wyzbierać
16. herausfallen czasownik fällt heraus, fiel heraus, ist herausgefallen wypadać aus etwas (DAT) z czegoś; die Äpfel sind aus dem Korb herausgefallen jabłka wypadły z kosza; aus einer Statistik herausfallen wypadać ze statystyki; aus dem üblichen Rahmen herausfallen odbiegać od normy
17. herausbekommen czasownik bekommt heraus, bekam heraus, hat herausbekommen wydostawać, wydobywać, rozwiązywać (zagadkę); einen Fleck herausbekommen wywabiać plamę; ein Geheimnis herausbekommen odkrywać tajemnicę
18. herausbilden czasownik bildet heraus, bildete heraus, hat herausgebildet; sich herausbilden wytwarzać się
19. herausbrechen czasownik bricht heraus, brach heraus, ist herausgebrochen wyrywać się, wydobywać się (o krzyku); (hat herausgebrochen) wyłamywać, odrywać, zrywać
20. herausbringen czasownik bringt heraus, brachte heraus, hat herausgebracht wynosić, wyprowadzać, pot. odkrywać, wydobywać na jaw; ein Buch herausbringen wydawać książkę; ein Drama herausbringen wystawiać dramat
21. herausdrehen czasownik dreht heraus, drehte heraus, hat herausgedreht wykręcać die Schraube śrubę
22. herausdrücken czasownik drückt heraus, drückte heraus, hat herausgedrückt wyciskać
23. herausfiltern czasownik filtert heraus, filterte heraus, hat herausgefiltert odfiltrowywać, odcedzać, wyodrębniać
24. herausfinden czasownik findet heraus, fand heraus, hat herausgefunden znajdować, wynajdować
25. herausfischen czasownik fischt heraus, fischte heraus, hat herausgefischt pot. wyławiać jemanden/etwas aus etwas kogoś/coś z czegoś
26. herausfordern czasownik fordert heraus, forderte heraus, hat herausgefordert wyzywać, prowokować; jemanden zum Zweikampf herausfordern wyzywać kogoś na pojedynek; Widerspruch herausfordern wywoływać sprzeciw
27. herausgeben czasownik gibt heraus, gab heraus, hat herausgegeben wydawać, wydawać resztę, podawać na zewnątrz, publikować; ein Buch/eine Zeitschrift herausgeben wydawać książkę/czasopismo; 5 Euro herausgeben wydać 5 euro reszty; jemandem den Koffer durchs Fenster herausgeben podać komuś walizkę przez okno
28. herausgehen czasownik geht heraus, ging heraus, ist herausgegangen wychodzić aus dem Haus z domu; aus sich herausgehen przen. otwierać się, przezwyciężać swoją nieśmiałość
29. herausgleiten czasownik gleitet heraus, glitt heraus, ist herausgeglitten wyślizgnąć się
30. herausgreifen czasownik geift heraus, griff heraus, hat herausgegriffen wyciągać, wybierać

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu