hinaus - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-26 20:14

  • Haseł: 58325


1. hinausgehen czasownik geht hinaus, ging hinaus, ist hinausgegangen wychodzić; über etwas hinausgehen wystawać ponad coś; das Zimmer geht nach Norden hinaus pokój wychodzi na północ
2. hinauskommen czasownik kommt hinaus, kam hinaus, ist hinausgekommen także przen. wychodzić; aus dem Haus hinauskommen wychodzić z domu; das kommt auf dasselbe hinaus to na to samo wychodzi
3. hinauslaufen czasownik läuft hinaus, lief hinaus, ist hinausgelaufen wybiegać; auf etwas (AKK) hinauslaufen skończyć się na czymś; das läuft auf dasselbe hinaus to na jedno wychodzi
4. hinausheben czasownik hebt hinaus, hob hinaus, hat hinausgehoben podnosić w kierunku okna, przen. wyróżniać; den Koffer zum Abteilfenster hinausheben podnosić walizkę do okna przedziału; ihre Begabung hebt sie über den Durchschnitt weit hinaus jej uzdolnienie wyróżnia ją dalece ponad przeciętną
5. hinausschaffen czasownik schafft hinaus, schaffte hinaus, hat hinausgeschafft wynosić, wyprowadzać jemanden/etwas kogoś/coś; den Müll hinausschaffen wynosić śmieci
6. hinaus przysłówek z, na zewnątrz
7. hinausbefördern czasownik befördert hinaus, beförderte hinaus, hat hinausbefördert ekspediować (na zewnątrz), wyprowadzać
8. hinauslehnen czasownik lehnt hinaus, lehnte hinaus, hat hinaugeslehnt; sich hinauslehnen wychylać się
9. hinausschieben czasownik schiebt hinaus, schob hinaus, hat hinausgeschoben wysuwać, wypychać, zwlekać, odkładać, odraczać
10. hinausspringen czasownik springt hinaus, sprang hinaus, ist hinausgesprungen wyskakiwać
11. hinausstürmen czasownik stürmt hinaus, stürmte hinaus, hat hinausgestürmt wybiegać (z impetem)
12. hinausschreien czasownik schreit hinaus, schrie hinaus, hat hinausgeschrien/ hinausgeschrieen krzyczeć na zewnątrz zum Fenster przez okno, lit. wykrzyczeć; seinen Schmerz hinausschreien wykrzyczeć swój ból
13. hinauswollen czasownik will hinaus, wollte hinaus, hat hinausgewollt chcieć wyjść, zmierzać; hoch hinauswollen mierzyć wysoko
14. hinausziehen czasownik zieht hinaus, zog hinaus, hat hinausgezogen wyciągać, przeciągać, odwlekać, wyprowadzać się
15. gleich przymiotnik, przysłówek równy, jednakowy, taki sam, równie, jednakowo, zaraz, natychmiast; das gleiche Ziel haben mieć ten sam cel; in gleicher Weise w ten sam sposób; zur gleichen Zeit w tym samym czasie; gleiches Recht für alle fordern domagać się równego prawa dla wszystkich; der Preis ist seit zehn Jahren gleich geblieben cena jest taka sama od dziesięciu lat; gleich groß równie duży; gleich alt sein być w równym wieku; Gleich und Gleich gesellt sich gern ciągnie swój do swego; das läuft auf das Gleiche hinaus na to samo wychodzi; Gleiches mit Gleichem vergelten odpłacać pięknym za nadobne; gleich neben der Post tuż obok poczty; ich komme gleich zaraz przyjdę
16. darüber przysłówek nad tym, na to, ponad to, o tym; darüber hinaus poza tym, ponadto; etwas darüber nieco więcej


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.