hoher - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-08 20:25

  • Haseł: 58325


1. hoch przymiotnik, przysłówek (höher, am höchsten) wysoki, wysoko, wysoce; ein hohes Amt wysoki urząd; ein höherer Beamter wyższy urzędnik; der hohe Gast dostojny gość, znakomity gość; auf hoher See na pełym morzu; hoch gestellt wysoko postawiony; hoch qualifiziert wykwalifikowany; hoch industrialisiert wysoko uprzemysłowiony; hoch dekoriert utytułowany; hoch stehend reprezentujący wysoki poziom, na wysokim poziomie
2. höher przymiotnik, przysłówek wyższy, wyżej
3. Preis der (PL die Preise) cena, nagroda; hoher/niedriger Preis wysoka/niska cena; um keinen Preis za żadną cenę; Preis ab Werk cena loco
4. etwas zaimek, przysłówek coś, trochę, nieco, cokolwiek; so etwas! coś podobnego!, coś takiego!; etwas Gutes coś dobrego; etwas Geld trochę pieniędzy; etwas höher trochę wyżej, nieco wyżej
5. Beamte der (PL die Beamten) urzędnik, urzędnik państwowy, funkcjonariusz; richterlicher Beamter urzędnik sądowy; ein hoher Beamter wysoki urzędnik; Beamte auf Probe urzędnik na okres próbny
6. stufen czasownik stuft, stufte, hat gestuft przen. szeregować, stopniować, różnicować; jemanden höher stufen zaszeregować kogoś wyżej
7. Durchschlagskraft die (nur Singular) mil. siła przebicia einer Granate granatu; Argumente von hoher Durchschlagskraft przen. argumenty o dużej sile przebicia, przekonujące argumenty
8. ungebührlich przymiotnik lit. niestosowny, nieobyczajny, niewłaściwy, nieprzyzwoity, niestosownie, nieobyczajnie, niewłaściwie, nieprzyzwoicie; ein ungebührlich hoher Preis nieprzyzwoicie wysoka cena
9. Anspannung die (PL die Anspannungen) wysiłek, koncentracja; (nur Singular) napięcie, natężenie; unter hoher Anspannung stehen być pod wpływem silnego napięcia, podlegać dużemu wysiłkowi
10. Ton der (PL die Töne) ton, dźwięk, akcent, intonacja; ein hoher/tiefer wysoki/niski dźwięk; Töne hervorbringen wydawać dźwięki; Ton Ton in Ton ton w ton (deseń, farbowanie); der (nur Singular) glina, ił


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.