•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-03 01:35

  • Haseł: 65970


1. Menge die (PL die Mengen) ilość, masa, tłum, mnóstwo, mat. zbiór, mnogość; eine Menge Geld masa pieniędzy; die vielfache/große Menge duża ilość
2. Quantität die (nur Singular) ilość
3. Zahl die (PL die Zahlen) liczba, ilość, cyfra; die Zahl Drei liczba trzy; arabische/römische Zahlen cyfry arabskie/rzymskie; eine durch 3 teilbare Zahl liczba podzielna przez 3; in großer Zahl w dużej liczbie; die Zahl der Mitglieder/Unfälle wächst ständig liczba członków/wypadków stale rośnie; eine große Zahl Besucher war/waren gekommen przybyła duża liczba gości
4. Quote die (PL die Quoten) kwota, ilość, wskaźnik
5. Anzahl die (nur Singular) liczba, ilość; die Anzahl der Teilnehmer war nicht ausreichend liczba uczestników była niewystarczająca
6. Mindermenge die (PL die Mindermengen) mała ilość, ilość niepełna
7. Höchstmenge die (PL die Höchstmengen) największa ilość; zulässige Höchstmenge maksymalna dopuszczalna ilość
8. Niederschlagsmenge die (PL die Niederschlagsmengen) geo. ilość opadów
9. Mindestmenge die (PL die Mindestmengen) minimalna ilość
10. Höchstabgabemenge die (PL die Höchstabgabemengen) ekon. maksymalna ilość do odbioru
11. Mindestabnahmemenge die (PL die Mindestabnahmemengen) ekon. minimalna ilość do odbioru
12. Haufen der (PL die Haufen) kupa, stos, duża ilość, masa
13. Geldmenge die (PL die Geldmengen) ekon. ilość pieniądza w obiegu
14. Arbeitsvolumen das (PL die Arbeitsvolumen) ilość pracy, nakład pracy
15. Datenmenge die (PL die Datenmengen) infor. ilość danych
16. Einzelmenge die (PL die Einzelmengen) jednorazowa ilość
17. Anfall der (PL die Anfälle) napad, atak; einen epileptischen Anfall bekommen dostać napadu epilepsji; einen Anfall von Hysterie haben mieć atak histerii; einen Lachanfall kriegen pot. dostać napadu śmiechu; (nur Singular) nakład, ilość, wielkość, prawn. nabycie, przypadnięcie; der Anfall an Arbeit war sehr gering nakład pracy był niewielki
18. Fehlmenge die (PL die Fehlmengen) niedobór, brakująca ilość
19. Ausstoß der (PL die Ausstöße) ilość wyprodukowana, produkcja, emisja, wydzielanie
20. Masse die (PL die Massen) masa, materia, wielka ilość; eine Masse Arbeit masa pracy; die breiten Massen szerokie rzesze
21. Warenmenge die (PL die Warenmengen) ilość towaru
22. Belegung die (nur Singular) nałożenie, zapisanie się, poparcie, potwierdzenie, zajęcie, zarezerwowanie, ilość pacjentów
23. abgasarm przymiotnik wydzielający zredukowaną ilość spalin
24. Unzahl die (nur Singular) niezliczona ilość, mnóstwo, mrowie

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu