ilosc - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 09:34

  • Haseł: 58325


1. Menge die (PL die Mengen) ilość, masa, tłum, mnóstwo, mat. zbiór, mnogość; eine Menge Geld masa pieniędzy
2. Quantität die (nur Singular) ilość
3. Zahl die (PL die Zahlen) liczba, ilość
4. Quote die (PL die Quoten) kwota, ilość, wskaźnik
5. Anzahl die (nur Singular) liczba, ilość
6. Mindermenge die (PL die Mindermengen) mała ilość, ilość niepełna
7. Niederschlagsmenge die (PL die Niederschlagsmengen) geo. ilość opadów
8. Mindestmenge die (PL die Mindestmengen) minimalna ilość
9. Haufen der (PL die Haufen) kupa, stos, duża ilość, masa
10. Geldmenge die (PL die Geldmengen) ekon. ilość pieniądza w obiegu
11. Arbeitsvolumen das (PL die Arbeitsvolumen) ilość pracy, nakład pracy
12. Datenmenge die (PL die Datenmengen) infor. ilość danych
13. Einzelmenge die (PL die Einzelmengen) jednorazowa ilość
14. Anfall der (PL die Anfälle) napad, atak; einen epileptischen Anfall bekommen dostać napadu epilepsji; einen Anfall von Hysterie haben mieć atak histerii; einen Lachanfall kriegen pot. dostać napadu śmiechu; (nur Singular) nakład, ilość, wielkość, prawn. nabycie, przypadnięcie; der Anfall an Arbeit war sehr gering nakład pracy był niewielki
15. Fehlmenge die (PL die Fehlmengen) niedobór, brakująca ilość
16. Ausstoß der (PL die Ausstöße) ilość wyprodukowana, produkcja, emisja, wydzielanie
17. Masse die (PL die Massen) masa, materia, wielka ilość; eine Masse Arbeit masa pracy; die breiten Massen szerokie rzesze
18. Warenmenge die (PL die Warenmengen) ilość towaru
19. Belegung die (nur Singular) nałożenie, zapisanie się, poparcie, potwierdzenie, zajęcie, zarezerwowanie, ilość pacjentów
20. abgasarm przymiotnik wydzielający zredukowaną ilość spalin
21. Unzahl die (nur Singular) niezliczona ilość, mnóstwo, mrowie


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.