informacja - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 11-20 13:17

  • Haseł: 58325


1. Info die (PL die Infos) skrót od Information pot. informacja
2. Information die (PL die Informationen) informacja; Informationen über jemanden einholen zasięgać o kimś informacji
3. Auskunft die (PL die Auskünfte) informacja
4. Angabe die (PL die Angaben) podanie, informacja, oświadczenie, zeznanie, deklaracja, przechwałki; nähere Angaben bliższe informacje; Angaben über etwas (AKK) machen informować o czymś
5. Durchsage die (PL die Durchsagen) komunikat, informacja
6. Erkundigung die (PL die Erkundigungen) dowiadywanie się, informacja, wiadomość
7. Aufschluss der (PL die Aufschlüsse) wyjaśnienie, informacja, chem. rozkład; Aufschluss erhalten uzyskiwać wyjaśnienie; Aufschluss geben udzielać wyjaśnienia
8. Bescheid der (PL die Bescheide) odpowiedź, decyzja, informacja, wiadomość; jemandem einen abschlägigen Bescheid erteilen udzielać komuś odpowiedzi odmownej; positiver/negativer Bescheid decyzja pozytywna/negatywna; jemandem Bescheid über etwas (AKK) geben informować kogoś o czymś; über etwas (AKK) Bescheid wissen wiedzieć o czymś
9. Umleitungsschild das (PL die Umleitungsschilder) tablica z informacją o objeździe
10. Touristeninformation die (PL die Touristeninformationen) informacja turystyczna
11. Telefonauskunft die (nur Singular) informacja telefoniczna
12. Krankenbericht der (PL die Krankenberichte) informacja o chorobie
13. ergehen czasownik ergeht, erging, ist/hat ergangen być wydanym, ogłoszonym (ustawa), zostać przekazanym (informacja); sich ergehen rozwodzić się (nad czymś); etwas über sich ergehen lassen znosić coś bez słowa protestu
14. Erbinformation die (PL die Erbinformationen) biol. informacja genetyczna
15. Gebrauchsinformation die (PL die Gebrauchsinformationen) med. informacja dotycząca stosowania
16. Falschmeldung die (PL die Falschmeldungen) fałszywa informacja, fałszywa wiadomość
17. Bereitstellungsanzeige die (PL die Bereitstellungsanzeigen) informacja o statusie przygotowania towaru
18. Verkehrsamt das (PL die Verkehrsämter) informacja turystyczna, wydział komunikacji
19. Vermögensauskunft die (PL die Vermögensauskünfte) prawn. informacja o majątku
20. Vorabinformation die (PL die Vorabinformationen) informacja wstępna
21. Fehlinformation die (PL die Fehlinformationen) błędna informacja
22. Verkehrsverein der (PL die Verkehrsvereine) informacja turystyczna, organizacja turystyczna
23. Auskunftsstelle die (PL die Auskunftsstellen) punkt informacyjny, informacja


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.