jeden - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 19:48

  • Haseł: 58325


1. einer liczebnik jeden
2. eins liczebnik jeden
3. füreinander przysłówek jeden dla drugiego, jeden za drugiego
4. aufeinander przysłówek jeden po drugim, jeden na drugim; aufeinander liegen leżeć na sobie; aufeinander folgen następować po sobie; aufeinander warten czekać na siebie; aufeinander treffen spotykać się ze sobą, stykać się ze sobą
5. übereinander przysłówek jeden nad drugim; übereinander sprechen mówić jeden przez drugiego
6. aneinander przysłówek przy sobie, jeden przy drugim, jeden obok drugiego; aneinander geraten kłócić się ze sobą; aneinander heften zszywać jedno z drugim
7. Morgen der (PL die Morgen) poranek, ranek, rano, mórg, morga; am frühen Morgen wczesnym rankiem; guten Morgen! dzień dobry!; jeden Morgen każdego ranka
8. Pfennig der (PL die Pfennige) fenig, pot. grosz; keinen Pfennig wert sein nie być wartym złamanego grosza; jeden Pfennig dreimal umdrehen pot. liczyć się z każdym groszem
9. jeder przymiotnik każdy; jeden Tag każdego dnia; das kann jeder każdy to potrafi
10. siebzehn liczebnik siedemnaście; siebzehn und vier oczko, dwadzieścia jeden (gra karciana)
11. beteiligen czasownik beteiligt, beteiligte, hat beteiligt; sich beteiligen brać udział, udzielać się, mieć udziały; sich an der Diskusion beteiligen brać udział w dyskusji; sich mit einundfünfzig Prozent an einer Gesellschaft beteiligen mieć w spółce pięćdziesiąt jeden procent udziałów
12. Tagesfahrt die (PL die Tagesfahrten) wyjazd na jeden dzień, wycieczka jednodniowa
13. hintereinander przysłówek jeden za drugim; viermal hintereinander cztery razy z rzędu
14. durcheinander przysłówek jeden przez drugiego, bezładnie, w nieładzie, chaotycznie
15. Mann der (GEN des Mannes PL die Männer) mężczyzna, żołnierz, członek załogi, mąż; wie ein Mann jak jeden mąż; ein Mann der Tat człowiek czynu
16. Fall der (PL die Fälle) upadek, spadek, wypadek, okoliczność, przypadek (także gramatyczny), prawn. kazus, sprawa, przypadek prawny; für alle Fälle na wszelki wypadek; auf keinen Fall w żadnym wypadku; auf jeden Fall w każdym razie, na pewno, z pewnością; in den meisten Fällen w większości przypadków; für den Fall der Fälle na wszelki wypadek; im besten/schlimmsten Fall/Falle w najlepszym/najgorszym razie; das (PL die Fallen) żegl. fał
17. Drilling der (PL die Drillinge) jeden z trojaczków; (PL) trojaczki
18. Fünfling der (PL die Fünflinge) jeden z pięcioraczków
19. widereinander przysłówek jeden przeciw drugiemu, przeciw sobie
20. voneinander przysłówek jeden od drugiego; voneinander abhängig sein być od siebie zależnymi; voneinander hören słyszeć się wzajemnie
21. gegeneinander przysłówek jeden przeciw drugiemu, wobec siebie nawzajem
22. Einzelgespräch das (PL die Einzelgespräche) rozmowa indywidualna, rozmowa jeden na jednego
23. nacheinander przysłówek jeden po drugim, po sobie; vier Tage nacheinander cztery dni z rzędu, przez cztery kolejne dni


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.