kamien - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-14 13:45

  • Haseł: 58325


1. Stein der (PL die Steine) kamień, pestka; mir fällt ein Stein vom Herzen przen. spadł mi kamień z serca; jemandem Steine in den Weg legen przen. rzucać komuś kłody pod nogi
2. Felsen der (PL die Felsen) skała, kamień
3. Gestein das (PL die Gesteine) skała, kamień
4. Fels der (GEN des Felsens, PL die Felsen) lit. skała; er stand da wie ein Fels stał tam nieporuszony jak skała; (GEN des Fels/Felses, nur Singular) skały; der nackte Fels nagie skały; brüchiger Fels kruche skały
5. Rohgestein das (PL die Rohgesteine) surowy kamień, nieobrobiony kamień
6. Markstein der (PL die Marksteine) przen. kamień milowy
7. Nierenstein der (PL die Nierensteine) med. kamień nerkowy
8. versteinern czasownik versteinert, versteinerte, ist versteinert kamienieć, przen. osłupieć; (hat versteinert) przemieniać w kamień
9. Gallenstein der (PL die Gallensteine) kamień żółciowy
10. Meilenstein der (PL die Meilensteine) kamień milowy
11. steinhart przymiotnik twardy jak kamień
12. meißeln czasownik meißelt, meißelte, hat gemeißelt dłutować, obrabiać kamień, rzeźbić
13. Mühlstein der (PL die Mühlsteine) kamień młyński
14. Zahnbelag der (nur Singular) kamień nazębny
15. Halbedelstein der (PL die Halbedelsteine) kamień półszlachetny
16. Malzeichen das (PL die Malzeichen) znak mnożenia, kamień pamiątkowy
17. Edelstein der (PL die Edelsteine) kamień szlachetny
18. Zahnstein der (nur Singular) kamień nazębny
19. ratzen czasownik ratzt, ratzte, hat geratzt pot. mocno spać, spać jak kamień
20. Grenzstein der (PL die Grenzsteine) kamień graniczny
21. Quader der (PL die Quader) mat. prostopadłościan, archit. kamień ciosany, cios
22. Grundstein der (PL die Grundsteine) kamień węgielny, pot. podwalina
23. Baustein der (PL die Bausteine) kamień budowlany, podzespół, komponent, część składowa; elektronischer Baustein infor. podzespół elektroniczny
24. Weise die (PL die Weisen) sposób, metoda, melodia; auf diese Art und Weise w taki sposób, takim sposobem; auf keine Weise w żaden sposób, żadną miarą; der (PL die Weisen) mędrzec; der Stein der Weisen kamień filozoficzny; die drei Weisen aus dem Morgenland Trzej Mędrcy ze Wschodu, Trzej Królowie
25. Gedenkstein der (PL die Gedenksteine) kamień pamiątkowy
26. Grabstein der (PL die Grabsteine) kamień nagrobny, nagrobek
27. Feldstein der (PL die Feldsteine) kamień polny, głaz


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.