kara - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-05 06:47

  • Haseł: 58325


1. Freiheitsstrafe die (PL die Freiheitsstrafen) kara pozbawienia wolności, kara więzienia; lebenslange/lebenslängliche Freiheitsstrafe dożywotnia kara pozbawienia wolności, kara dożywotniego pozbawienia wolności, pot. dożywocie
2. Strafe die (PL die Strafen) kara; zur Strafe za karę; unter Strafe stehen być karalnym, podlegać karze
3. Bestrafung die (PL die Bestrafungen) kara
4. Pönale die/das (PL die Pönalen oder die Pönalien) prawn. kara, grzywna, obciążenie
5. Zwangsgeld das (PL die Zwangsgelder) kara pieniężna
6. Haft die (nur Singular) areszt, kara więzienna; aus der Haft entlassen zwolnić z aresztu; in Haft nehmen aresztować
7. Galeerenstrafe die (PL die Galeerenstrafen) hist. galery, kara galer
8. Haftstrafe die (PL die Haftstrafen) kara więzienia
9. Gefängnisstrafe die (PL die Gefängnisstrafen) kara więzienia
10. Jugendstrafe die (PL die Jugendstrafen) prawn. kara dla nieletnich
11. Geldstrafe die (PL die Geldstrafen) kara pieniężna
12. Kerkerhaft die (nur Singular) hist. kara więzienia, zamknięcie w lochu
13. Gesamtstrafe die (nur Singular) prawn. kara łączna
14. Vorstrafe die (PL die Vorstrafen) uprzednio odbyta kara
15. Todesstrafe die (PL die Todesstrafen) kara śmierci
16. Ersatzstrafe die (PL die Ersatzstrafen) kara zastępcza
17. Vertragsstrafe die (PL die Vertragsstrafen) prawn. kara umowna
18. Bewährungsstrafe die (PL die Bewährungsstrafen) kara w zawieszeniu, wyrok w zawieszeniu
19. Ordnungsruf der (PL die Ordnungsrufe) przywołanie do porządku, kara porządkowa
20. Ordnungsstrafe die (PL die Ordnungsstrafen) kara porządkowa; jemanden mit einer Ordnungsstrafe belegen nałożyć na kogoś karę porządkową
21. Disziplinarstrafe die (PL die Disziplinarstrafen) prawn. kara dyscyplinarna
22. Prügelstrafe die (PL die Prügelstrafen) kara chłosty


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.