konto - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 11-20 09:02

  • Haseł: 58325


1. Konto das (PL die Konten/Kontos/Konti) także infor. konto, rachunek; das Konto löschen infor. usuwać konto; ein neues Konto erstellen infor. zakładać konto; ein Konto eröffnen/auflösen otwierać/likwidować konto bankowe, otwierać/likwidować rachunek bankowy; das Skype-Konto konto w programie Skype
2. Account der/das (PL die Accounts) także infor. konto; einen neuen Account erstellen infor. zakładać nowe konto
3. Benutzerkonto das (PL die Benutzerkonten/Benutzerkontos/Benutzerkonti) infor. konto użytkownika; das Benutzerkonto aktivieren aktywować konto użytkownika; ein neues Benutzerkonto erstellen zakładać nowe konto użytkownika
4. überweisen czasownik überweist, überwies, hat überwiesen odsyłać, przekazywać, przelewać; Geld auf ein Konto überweisen przekazywać pieniądze na konto; jemanden zu einem Facharzt überweisen kierować kogoś do lekarza specjalisty
5. verbuchen czasownik verbucht, verbuchte, hat verbucht księgować, zapisywać auf einem Konto na konto
6. E-Mail-Account der (PL die E-Mail-Accounts) infor. konto poczty elektronicznej, konto e-mailowe
7. Zinsenkonto das (PL die Zinsenkonten) konto odsetkowe
8. Lohnkonto das (PL die Lohnkonten oder die Lohnkontos oder die Lohnkonti) konto płac
9. Versicherungskonto das (PL die Versicherungskonten/ Versicherungskontos/ Versicherungskonti) konto ubezpieczeniowe
10. Sachkonto das (PL die Sachkontos/Sachkonten/Sachkonti) konto rzeczowe
11. Sparkonto das (PL die Sparkonten oder die Sparkontos oder die Sparkonti) konto oszczędnościowe
12. entlasten czasownik entlastet, entlastete, hat entlastet odciążać, uwalniać; ein Konto entlasten spłacać długi
13. Vorabüberweisung die (PL die Vorabüberweisungen) przedpłata na konto bankowe, przelew z góry
14. Kassenkonto das (PL die Kassenkontos/Kassenkonten /Kassenkonti) ekon. konto kasy, rachunek kasy
15. Kundenkonto (PL die Kundenkonten/ Kundenkontos/ Kundenkonti) konto klienta
16. kontoführend przymiotnik prowadzący konto
17. Währungskonto das (PL die Währungskonten/ Währungskontos/ Währungskonti) ekon. konto walutowe
18. Sammelkonto das (PL die PL die Sammelkonten oder die Sammelkontos oder die Sammelkonti) konto zbiorcze
19. Bankkonto das (PL die Bankkonten) konto bankowe


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.