koszty - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-02 23:07

  • Haseł: 58325


1. Kosten PL koszty, wydatki; auf eigene Kosten na własny koszt; Kosten tragen ponosić koszty
2. Spesen PL koszty, wydatki
3. Betriebskosten PL koszty zakładowe, koszty eksploatacji, koszty utrzymania
4. Unkosten nur PL wydatki, koszty
5. Reparaturkosten PL koszty naprawy, koszty reperacji, koszty remontu
6. Aufwendung die (PL die Aufwendungen) wydatki, koszty, użycie
7. kostendeckend przymiotnik, przysłówek pokrywający koszty, zwracający koszty; kostendeckend sein pokrywać koszty
8. Mehrkosten PL koszty dodatkowe, koszty wyższe (od planowanych)
9. Anschaffungskosten PL koszty nabycia, koszty zakupu
10. Reisekosten PL koszty podróży, koszty delegacji
11. Fahrtkosten PL koszty podróży, koszty przejazdu
12. Gerichtskosten PL koszty sądowe
13. Lohnkosten PL koszty płac
14. Produktionsaufwand der (PL die Produktionsaufwände) nakłady na produkcję, koszty produkcji
15. Finanzierungskosten PL koszty finansowania
16. Lohnnebenkosten PL pozapłacowe koszty pracy
17. Versandkosten nur PL koszty wysyłki
18. Versandkostenpauschale die (PL die Versandkostenpauschalen) zryczałtowane koszty wysyłki
19. Zufuhrkosten PL koszty dowozu
20. Versandspesen PL koszty wysyłki
21. Produktionskosten PL koszty produkcji
22. Ausbeutungskosten PL koszty eksploatacji
23. Auslage die (PL die Auslagen) wystawa (sklepowa), okno wystawowe; Auslagen wydatki, koszty
24. Werbekosten PL koszty reklamy
25. Geldaufwand der (nur Singular) nakład pieniężny, wydatek, koszt, wydatki, koszty
26. Kinderbetreuungskosten PL koszty opieki nad dziećmi
27. Minderkosten PL ekon. koszty niższe (od planowanych)
28. Lebensunterhaltungskosten nur PL koszty utrzymania
29. Höhe die (PL die Höhen) wysokość, wzniesienie; in der Höhe na wysokości; in einer Höhe von zwei tausend Metern na wysokości dwóch tysięcy metrów; an Höhe gewinnen/verlieren wznosić się/opadać; er ist auf der Höhe seiner Karriere on jest u szczytu swojej kariery; das ist doch die Höhe! pot. to już szczyt wszystkiego!; in Höhe von fünfzig Euro w wysokości pięćdziesięciu euro; die Kosten gehen in die Höhe koszty wzrastają
30. Arbeitskosten PL ekon. koszty pracy


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.