krok - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-10 08:26

  • Haseł: 58325


1. Schritt der (PL die Schritte) krok, stęp; auf Schritt und Tritt na każdym kroku; im gleichen Schritt równym krokiem; langsamen Schrittes wolnym krokiem, powoli; mit jemandem Schritt halten dotrzymywać komuś kroku, nadążać za kimś; einen Schritt wagen odważyć się na krok
2. Tritt der (PL die Tritte) krok, chód, stąpanie, kopnięcie, kopniak
3. Gang der (PL die Gänge) chód, krok, mot. bieg, korytarz, przejście; im Gange w toku; langsamer Gang wolny krok; der erste/zweite Gang pierwsze/drugie danie; etwas in Gang bringen ruszać coś z miejsca, uruchamiać coś, nadawać czemuś bieg; die (PL die Gangs) gang, banda
4. Maßnahme die (PL die Maßnahmen) środek (zaradczy), krok, zarządzenie; Maßnahmen ergreifen/treffen/einleiten przedsiębrać środki zaradcze, podejmować środki zaradcze
5. Vorbeugungsmaßnahme die (PL die Vorbeugungsmaßnahmen) środek zapobiegawczy, krok zapobiegawczy
6. überlegt przymiotnik, przysłówek rozważny, przemyślany, roztropny, rozważnie, roztropnie; überlegter Schritt przemyślany krok; forma Partizip Perfekt czasownika überlegen
7. Laufschritt die (PL die Laufschritten) sport, mil. szybki krok, bieg
8. Arbeitsschritt der (PL die Arbeitsschritte) etap pracy, krok w pracy
9. Gleichschritt der (nur Singular) równy krok; im Gleichschritt równym krokiem
10. planen czasownik plant, plante, hat geplant planować, opracowywać plan, projektować; Ausgaben/ein Projekt/seine Zukunft planen planować wydatki/projekt/swoją przyszłość; etwas lange im Voraus planen planować coś z dużym wyprzedzeniem; jeder seiner Schritte war sorgfältig geplant każdy jego krok był starannie zaplanowany; hast du schon etwas für das Wochenende geplant? zaplanowałeś już coś na weekend?, masz już jakieś plany na weekend?; es lief alles wie geplant wszystko przebiegało zgodnie z planem; die geplante Reise fiel ins Wasser zaplanowana podróż spełzła na niczym
11. Fehltritt der (PL die Fehltritte) niegodziwy postępek, nierozważny krok
12. Missgriff der (PL die Missgriffe) fałszywy krok, pomyłka
13. draufsetzen czasownik setzt drauf, setzte drauf, hat draufgesetzt pot. sadzać jemanden kogoś; noch eins/einen draufsetzen pot. iść o krok dalej
14. Tanzschritt der (PL die Tanzschritte) taneczny krok
15. schrittweise przysłówek stopniowo, krok po kroku
16. angleichen czasownik gleicht an, glich an, hat angeglichen upodabniać, asymilować, przyrównywać, zrównywać; sich angleichen upodabniać się, asymilować się; seine Schritte angleichen równać krok


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.