• P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-22 17:02

  • Haseł: 60865


Testy językowe
1. legen czasownik legt, legte, hat gelegt kłaść, składać; etwas auf den Tisch legen kłaść coś na stole; etwas auf den Teller legen nakładać coś na talerz; Gewicht auf etwas legen przywiązywać do czegoś wagę; Eier legen znosić jaja
2. Waagschale die (PL die Waagschalen) szala wagi, szalka wagi; alles auf die Waagschale legen przen. kłaść wszystko na jednej szali; jedes Wort auf die Waagschale legen przen. ważyć każde słowo
3. Fußabstreifer der (PL die Fußabstreifer) wycieraczka; Schlüssel unter den Fußabstreifer legen kłaść klucz pod wycieraczką
4. zugrunde przysłówek zugrunde gehen ginąć, marnieć, upadać; zugrunde legen brać za podstawę
5. Kurve die (PL die Kurven) zakręt, krzywa, pot. krągłość (ciała); sich in die Kurve legen wchodzić w zakręt
6. Zeug das (nur Singular) przybory, narzędzia, rzeczy, manatki; sich ins Zeug legen pot. przykładać się do czegoś; das Zeug zu etwas haben pot. mieć do czegoś smykałkę, mieć do czegoś dryg
7. Fundament das (PL die Fundamente) fundament, podstawa; das Fundament zu etwas legen podłożyć podwaliny pod coś
8. Schutt der (nur Singular) gruz, gruzy, śmieci; in Schutt und Asche legen obracać w perzynę
9. Stein der (PL die Steine) kamień, pestka; mir fällt ein Stein vom Herzen przen. spadł mi kamień z serca; jemandem Steine in den Weg legen przen. rzucać komuś kłody pod nogi
10. Goldwaage die (PL die Goldwaagen) waga do ważenia złota; jedes Wort auf die Goldwaage legen przen. ważyć każde słowo
11. auf przyimek + DAT/AKK na, do; auf dem Tisch na stole; auf dem Lande na wsi; auf den Tisch legen kłaść na stół; auf alle Fälle na wszelki wypadek
12. offen przymiotnik otwarty; das Fenster ist offen okno jest otwarte; offen bleiben być otwartym; offen legen ujawniać, wyjawiać, obnażać; offene Rechnung nieuregulowany rachunek; offene Haare rozpuszczone włosy; offene Stelle wolne miejsce, nieobsadzone miejsce

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Bedingung, schadlos, wenden, ablenken, befürchten, befruchten, Gewerkschaft, gewerkschaftlich, Gegenstand, kongressfahig, Gebiet, Anstrengung, Rahmenbedingungen, bislang, vollauf, aufwenden, konjunkturell, Umschlag, Verheißung, Wirtschaftwachstum, angesichts, unterirdisch, Ansatz, Passage, prophezeiten, seelisch, überdenken, vorbeikommen, zuwenden, Zuwendung, Ausführung, herrühren, direkt, Gewicht, Gleichgewicht, Urin, Auswirkung, liieren, lieren

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.