•           
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-20 00:10

  • Haseł: 65205


Testy językowe
1. leisten czasownik leistet, leistete, hat geleistet wykonywać pracę, wywiązywać się, dokonywać, świadczyć, wyświadczać, tech. mieć określoną moc; sich (DAT) etwas leisten können móc sobie na coś pozwolić; eine Unterschrift leisten składać podpis; Widerstand leisten stawiać opór; Hilfe leisten udzielać pomocy
2. Leisten der (PL die Leisten) kopyto, prawidło (do buta); alles über einen Leisten schlagen przen. robić wszystko na jedno kopyto
3. Eid der (PL die Eide) przysięga; einen Eid leisten/ablegen składać przysięgę
4. Beistand der (PL die Beistände) lit. pomoc, poparcie, wsparcie, prawn. doradca prawny, kurator, austr. świadek (na ślubie); Beistand leisten udzielać pomocy
5. Vorschub der (PL die Vorschübe) poparcie, pomoc, tech. posuw; jemandem Vorschub leisten udzielać komuś poparcia
6. Beitrag der (PL die Beiträge) składka, artykuł w czasopiśmie, przyczynek, infor. wpis; freiwilliger Beitrag składka dobrowolna; einen Beitrag leisten przyczyniać się; wesentlicher Beitrag istotny wkład
7. Assistenz die (PL die Assistenzen) asysta, pomoc, asystentura; Assistenz leisten med. asystować
8. Gesellschaft die (PL die Gesellschaften) społeczeństwo, towarzystwo, spółka; Gesellschaft mit beschränkter Haftung spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o.o.; Gesellschaft bürgerlichen Rechts spółka prawa cywilnego, spółka cywilna; jemandem Gesellschaft leisten dotrzymywać komuś towarzystwa; in schlechte Gesellschaft geraten wpaść w złe towarzystwo
9. Widerstand der (PL die Widerstände) opór, fiz. oporność, rezystancja, opornik, rezystor; Widerstand leisten stawiać opór
10. Leiste die (PL die Leisten) listwa, listewka, taśma, anat. pachwina
11. Beratung die (PL die Beratungen) porada, narada, konsultacja, konsylium, doradztwo, poradnictwo, konsulting, poradnia; individuelle Beratung porada indywidualna, indywidualne doradztwo; ärztliche Beratung konsultacja lekarska; rechtliche Beratung leisten świadczyć poradnictwo prawne
12. Bürgschaft die (PL die Bürgschaften) poręczenie, kaucja; für jemanden/etwas Bürgschaft leisten poręczyć za kogoś/coś
13. Genüge die (nur Singular); zur Genüge dosyć, pod dostatkiem, do syta; einer Sache Genüge leisten/tun zadośćuczynić
14. Hilfe die (PL die Hilfen) pomoc; mit Hilfe z pomocą; Hilfe leisten udzielać pomocy; zu Hilfe kommen przychodzić na pomoc; zu Hilfe rufen wzywać na pomoc; humanitäre Hilfe pomoc humanitarna
15. Schwur der (PL die Schwüre) przysięga; den Schwur leisten/ablegen składać przysięgę
16. Verzicht der (PL die Verzichte) rezygnacja, zrzeczenie się, wyrzeczenie się, zaniechanie; Verzicht leisten rezygnować, zrzekać się
17. Abgabe die (PL die Abgaben) opłata, podatek; die (nur Singular) wydanie (wyroku, dokumentów), złożenie (pracy magisterskiej), wydzielanie (ciepła, energii); Abgaben leisten opłacać podatki, płacić daniny
18. Rechtshilfe die (nur Singular) pomoc prawna; Rechtshilfe leisten świadczyć pomoc prawną
19. Bärendienst der (nur Singular) przen. niedźwiedzia przysługa; jemandem einen Bärendienst leisten/erweisen wyświadczać komuś niedźwiedzią przysługę
20. Gegenwehr die (PL die Gegenwehren, mst Singular) obrona, opór; Gegenwehr leisten stawiać opór

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.