•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-03 01:35

  • Haseł: 65970


1. rechnen czasownik rechnet, rechnete, hat gerechnet liczyć, liczyć się, rachować, wyliczać; damit rechnen, dass... liczyć się z tym, że...
2. zählen czasownik zählt, zählte, hat gezählt liczyć, zaliczać się, należeć, mieć znaczenie; auf jemanden/etwas zählen liczyć na kogoś/coś
3. aufrechnen czasownik rechnet auf, rechnete auf, hat aufgerechnet liczyć, zaliczać, potrącać, zarachowywać jemandem etwas komuś coś, przen. kompensować, wyrównywać, powetować
4. berechnen czasownik berechnet, berechnete, hat berechnet liczyć, obliczać
5. aufzählen czasownik zählt auf, zählte auf, hat aufgezählt liczyć, wyliczać; jemandes Verdienste aufzählen wyliczać czyjeś zasługi
6. Mark die (PL die Mark) marka (waluta); jede Mark dreimal umdrehen pot. liczyć się z każdym groszem; (PL die Marken) hist. obszar przygraniczny, marchia, miedza; die Mark Brandenburg Marchia Brandenburska; das (nur Singular) anat. szpik, bot. rdzeń drzewa, miąższ
7. Pfennig der (PL die Pfennige) fenig, pot. grosz; keinen Pfennig wert sein nie być wartym złamanego grosza; jeden Pfennig dreimal umdrehen pot. liczyć się z każdym groszem
8. hoffen czasownik hofft, hoffte, hat gehofft mieć nadzieję auf etwas (AKK) na coś; auf jemanden hoffen liczyć na kogoś, pokładać w kimś nadzieję; ich hoffe es mam taką nadzieję; es bleibt zu hoffen, dass... mieć nadzieję, że...; sie hoffte auf ein Wunder miała nadzieję na cud
9. Verkehrsbeeinträchtigung die (PL die Verkehrsbeeinträchtigungen) mot. utrudnienie w ruchu drogowym; wegen Bauarbeiten muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden z powodu robót budowlanych trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu
10. kopfrechnen czasownik rechnet kopf, rechnete kopf, hat kopfgerechnet liczyć w pamięci
11. Hausse die (PL die Haussen) ekon. hossa; auf Hausse spekulieren liczyć na hossę
12. vorzählen czasownik zählt vor, zählte vor, hat vorgezählt liczyć na głos, przeliczyć dla sprawdzenia jemandem das Geld przy kimś pieniądze
13. mitzählen czasownik zählt mit, zählte mit, hat mitgezählt wliczać, uwzględniać, liczyć się bei etwas przy czymś
14. Risiko das (PL die Risikos oder die Risiken) ryzyko; Risiko in Kauf nehmen akceptować ryzyko, liczyć się z ryzykiem

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu