linia - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-05 18:12

  • Haseł: 58325


1. Linie die (PL die Linien) linia; in erster Linie w pierwszym rzędzie, przede wszystkim
2. Strich der (PL die Striche) kreska, linia, rysa, pociągnięcie; unter dem Strich sein być pod kreską, być poniżej przeciętnej, być do niczego; ein Strich fruchtbaren Landes pas żyznej ziemi; gegen den Strich pod włos; jemandem gegen den Strich gehen być nie po czyjejś myśli
3. Mittelparallele die (PL die Mittelparallelen) mat. linia środkowa; die Mittelparallele des Trapezes linia środkowa trapezu
4. Grenzlinie die (PL die Grenzlinien) linia graniczna, linia demarkacyjna
5. Schnittlinie die (PL die Schnittlinien) linia przecięcia, linia przekroju
6. Umrisslinie die (PL die Umrisslinien) linia konturowa, obrys
7. Bahnlinie die (PL die Bahnlinien) linia kolejowa
8. Hotline die (PL die Hotlines) infolinia, gorąca linia
9. Torlinie die (PL die Torlinien) sport linia bramkowa
10. Freileitung die (PL die Freileitungen) przewód napowietrzny, linia napowietrzna
11. Strecke die (PL die Strecken) przestrzeń, długość, szlak, linia, trasa, mat. odcinek; auf der Strecke bleiben pot. poddać się, spełznąć na niczym
12. linientreu przysłówek pej. zgodny z linią, lojalny (względem partii)
13. Uferlinie die (PL die Uferlinien) linia brzegowa
14. Feuerlinie die (nur Singular) mil. linia ognia
15. Fernleitung die (PL die Fernleitungen) tel. linia międzymiastowa
16. Hochleitung die (PL die Hochleitungen) linia napowietrzna
17. Bürgschaftslinie (PL die Bürgschaftslinien) ekon. linia poręczeniowa
18. Parallellinie die (PL die Parallellinien) linia równoległa
19. Handlinie die (PL die Handlinien) linia na dłoni
20. Verteidigungslinie die (PL die Verteidigungslinien) linia obrony
21. Starkstromleitung die (PL die Starkstromleitungen) linia elektroenergetyczna
22. Telefonleitung die (PL die Telefonleitungen) linia telefoniczna
23. Stürmerreihe die (PL die Stürmerreihen) sport linia ataku
24. Vertikale die (PL die Vertikalen) linia pionowa; in der Vertikalen w linii pionowej
25. Startlinie die (PL die Startlinien) sport linia startu
26. Grenze die (PL die Grenzen) granica, linia podziału; die Grenze sperren zamykać granicę; die Grenze verletzen naruszać granicę; eine Grenze ziehen wytyczać granicę; sich in Grenzen halten utrzymywać się w granicach, nie wykraczać poza limit
27. Nachtbuslinie die (PL die Nachtbuslinien) nocna linia autobusowa
28. Hochspannungsleitung die (PL die Hochspannungsleitungen) linia wysokiego napięcia
29. Strafraumlinie die (PL die Strafraumlinien) sport linia pola karnego
30. Leitung die (PL die Leitungen) prowadzenie, przewodzenie, kierownictwo, zarządzanie, przewód, linia, rurociąg, fiz. przewodzenie; unter Leitung von pod kierownictwem


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.