•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-05 22:30

  • Haseł: 65980


1. Brief der (PL die Briefe) list, dokument; offener Brief list otwarty; etwas als Brief schicken wysyłać coś w formie listu
2. aufschlitzen czasownik schlitzt auf, schlitzte auf, hat aufgeschlitzt rozcinać einen Brief list, rozpłatać
3. List die (PL die Listen) podstęp; mit List und Tücke podstępnie
4. Schreiben das (PL die Schreiben) pismo, list
5. Bettelbrief der (PL die Bettelbriefe) list żebraczy, list proszalny
6. Beileidsbrief der (PL die Beileidsbriefe) list kondolencyjny
7. Übersee die, bez rodzajnika (nur Singular); in Übersee za oceanem; nach Übersee gehen/auswandern emigrować za ocean; ein Brief aus Übersee list zza oceanu
8. Bewerbungsanschreiben das (PL die Bewerbungsanschreiben) podanie o przyjęcie, list motywacyjny
9. Dankadresse die (PL die Dankadressen) list dziękczynny, pismo dziękczynne
10. Bewerbungsbrief der (PL die Bewerbungsbriefe) list motywacyjny
11. Bewerbungsschreiben das (PL die Bewerbungsschreiben) podanie o przyjęcie, podanie o pracę, list motywacyjny
12. Schutzbrief der (PL die Schutzbriefe) list żelazny, glejt
13. Dankschreiben das (PL die Dankschreiben) list dziękczynny
14. Motivationsschreiben das (PL die Motivationsschreiben) list motywacyjny
15. zerknüllen czasownik zerknüllt, zerknüllte, hat zerknüllt zgniatać, miąć (papier, list)
16. Zeile die (PL die Zeilen) wiersz, linijka, wers, rząd, szereg; der Brief war nur wenige Zeilen lang list miał tylko kilka linijek długości; beim Lesen eine Zeile auslassen opuścić linijkę przy czytaniu; eine neue Zeile anfangen zacząć od nowego wiersza; jemandem ein paar Zeilen schreiben napisać do kogoś kilka linijek; mehrere Zeilen kleiner Häuser kilka rzędów małych domów
17. wichtig przymiotnik, przysłówek (wichtiger, wichtigste) ważny, doniosły, doniośle; eine wichtige Neuigkeit ważna nowina; wichtige Entscheidungen ważne decyzje; einen wichtigen Brief schreiben pisać ważny list; etwas für sehr wichtig halten uznawać coś za bardzo ważne; am wichtigsten/das Wichtigste ist, dass du bald wieder gesund wirst najważniejsze, żebyś szybko wrócił do zdrowia; ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen mam jeszcze coś ważnego do załatwienia
18. Hypothekenbrief der (PL die Hypothekenbriefe) list hipoteczny
19. zerreißen czasownik zerreißt, zerriss, hat zerrissen rozdzierać, drzeć, rozrywać, przerywać, przedzierać, rozszarpywać, szarpać; einen Brief zerreißen drzeć list; sie zerriss das Foto in kleine Stücke podarła zdjęcie na małe kawałki; das Raubtier zerreißt seine Beute mit den Zähnen drapieżnik rozszarpuje swoją ofiarę zębami; ein Schrei zerriss die Stille przen. krzyk przerwał ciszę; (ist zerrissen) rwać się, drzeć się, rozrywać się, przerywać się, urywać się, pękać; der Faden zerriss nić urwała/przerwała się; eine zerrissene Saite pęknięta struna; das Papier zerreißt leicht papier łatwo się drze
20. Hypothekenpfandbrief der (PL die Hypothekenpfandbriefe) zastawny list hipoteczny
21. Abschiedsbrief der (PL die Abschiedsbriefe) list pożegnalny
22. Beglaubigungsschreiben das (PL die Beglaubigungsschreiben) list uwierzytelniający
23. Gesellenbrief der (PL die Gesellenbriefe) list czeladniczy, świadectwo czeladnicze
24. Begleitschein der (PL die Begleitscheine) list przewozowy
25. Musterbrief der (PL die Musterbriefe) wzorcowy list
26. Bildzuschrift die (PL die Bildzuschriften) list ze zdjęciem, zgłoszenie z fotografią
27. Briefbombe die (PL die Briefbomben) list pułapka
28. Durchgangsfrachtbrief der (PL die Durchgangsfrachtbriefe) list przewozowy
29. Bekennerbrief der (PL die Bekennerbriefe) list z przyznaniem się do ataku terrorystycznego, porwania lub innego aktu terroru
30. eingeschrieben przymiotnik polecony; eingeschriebener Brief list polecony

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu