łoś - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-07 15:25

  • Haseł: 58325


1. Los das (PL die Lose) los na loterii, los, przeznaczenie
2. los przymiotnik, przysłówek wolny, luźny, swobodnie; Achtung, fertig, los! do biegu, gotowi, start!; was ist los? co się stało?; na leg los! pot. no dalej!, jazda!, no zaczynaj!
3. Verhängnis das (PL die Verhängnisse) los, fatum; das wurde ihm zum Verhängnis to go zgubiło
4. Lotterielos das (PL die Lotterielose) los, bilet loteryjny
5. Schicksal das (PL die Schicksale) los
6. Elch der (PL die Elche) zool. łoś
7. Geschick das (PL die Geschicke) los, przeznaczenie; das (nur Singular) zgrabność, szyk, zręczność, zdolność; etwas mit Geschick machen zręcznie coś zrobić
8. Elentier das (PL die Elentiere) zool. łoś
9. losschießen czasownik schießt los, schoss los, hat losgeschossen pot. zaczynać strzelać, zaczynać mówić; (ist losgeschossen) wyruszać, wybiegać, pobiec, rzucać się, dopadać auf jemanden kogoś; schieß los! pot. gadaj!
10. lossagen czasownik sagt los, sagte los, hat losgesagt; sich von jemandem lossagen zrywać z kimś, wyrzekać się kogoś, odżegnywać się od kogoś; sich von aller Verantwortlichkeit lossagen zrzucać z siebie wszelką odpowiedzialność
11. losbinden czasownik bindet los, band los, hat losgebunden odwiązywać
12. losbrechen czasownik bricht los, brach los, ist losgebrochen rozpętywać się, wybuchać
13. lostreten czasownik tritt los, trat los, hat losgetreten powodować przez nadepnięcie, wywoływać przez nadepnięcie; eine Lawine lostreten wywołać lawinę
14. losfahren czasownik fährt los, fuhr los, ist losgefahren odjeżdżać, wyruszać; auf jemanden losfahren pot. huknąć na kogoś, rzucić się na kogoś
15. losfliegen czasownik fliegt los, flog los, ist losgeflogen odlatywać, lecieć auf etwas (AKK) w kierunku czegoś
16. losgehen czasownik geht los, ging los, ist losgegangen ruszać w drogę, pot. rozpoczynać się
17. loskaufen czasownik kauft los, kaufte los, hat losgekauft wykupywać
18. loskommen czasownik kommt los, kam los, ist losgekommen uwalniać się, wyrywać się, odrywać się; von jemandem loskommen uwalaniać się od kogoś
19. loslachen czasownik lacht los, lachte los, hat losgelacht wybuchać śmiechem
20. loslassen czasownik lässt los, ließ los, hat losgelassen wypuszczać
21. loslegen czasownik legt los, legte los, hat losgelegt zaczynać, ruszać, rozpoczynać
22. losmachen czasownik macht los, machte los, hat losgemacht odwiązywać, odrywać
23. losrennen czasownik rennt los, rannte los, ist losgerannt zaczynać biec, wybiegać
24. losschicken czasownik schickt los, schickte los, hat losgeschickt wysyłać
25. lossprechen czasownik spricht los, sprach los, hat losgesprochen uwalniać
26. loswerden czasownik wird los, wurde los, ist losgeworden pozbywać się
27. losziehen czasownik zieht los, zog los, ist losgezogen wyruszać
28. loslösen czasownik löst los, löste los, hat losgelöst odklejać, odlepiać etwas von etwas coś od czegoś; sich von etwas loslösen odklejać się od czegoś, odpadać od czegoś
29. denn spójnik, partykuła bo, bowiem, albowiem, ponieważ; mehr denn je więcej niż kiedykolwiek; przysłówek wo denn? gdzie?; was ist denn los? co się stało? warum denn nicht? dlaczego nie?; ich wollte gehen, denn es wurde schon spät chciałem iść, ponieważ zrobiło się już późno
30. Missgeschick das (PL die Missgeschicke) zły los, niedola


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.