machen - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-21 14:50

  • Haseł: 58325


1. machen czasownik macht, machte, hat gemacht robić, porabiać, czynić, przyrządzać; Kaffee machen przyrządzać kawę; Aufsehen machen wzbudzać sensację; zwei mal zwei macht vier dwa razy dwa jest cztery; was/wie viel macht das? ile płacę?; was macht sie beruflich? czym ona zajmuje się zawodowo?
2. abhängig przymiotnik zależny; von jemandem abhängig sein być od kogoś uzależnionym; etwas von etwas abhängig machen uzależniać coś od czegoś; sich (AKK) von etwas abhängig machen uzależniać się od czegoś, popadać w uzależnienie od czegoś
3. rein przymiotnik, przysłówek czysty, niezabrudzony, czysto; reine Wolle czysta wełna; reine Hände także przen. czyste ręce; Zimmer rein machen sprzątać pokoje; ins Reine schreiben przepisywać na czysto; mit etwas reinen Tisch machen przen. doprowadzać coś do porządku, robić porządek z czymś, wyjaśniać coś; przysłówek PATRZ herein
4. bekannt przymiotnik (bekannter, bekannteste) znany, słynny, wiadomy, znajomy für etwas bekannt sein słynąć z czegoś; jemanden mit jemandem bekannt machen kontaktować kogoś z kimś; etwas bekannt machen rozgłaszać coś, nagłaśniać coś, upubliczniać coś
5. bekannt machen czasownik macht bekannt, machte bekannt, hat bekannt gemacht rozgłaszać, nagłaśniać, upubliczniać etwas coś
6. Garaus der (nur Singular); jemandem den Garaus machen pot. ukatrupić kogoś; einer Sache den Garaus machen pot. ukręcić sprawie łeb
7. fertig machen czasownik macht fertig, machte fertig, hat fertig gemacht przygotowywać
8. bemerkbar przymiotnik widoczny, dostrzegalny; sich bemerkbar machen zwracać na siebie uwagę
9. Liegestütz der (PL die Liegestütze) sport podpór z leżenia, pompka; Liegestütze machen robić pompki
10. verständlich przymiotnik, przysłówek zrozumiały, wyraźny, zrozumiale, wyraźnie; eine leicht verständliche Definition łatwo zrozumiała definicja; verständlich machen tłumaczyć
11. Hoffnung die (PL die Hoffnungen) nadzieja; Hoffnung auf etwas (AKK) haben mieć na coś nadzieję; jemandem Hoffnung machen robić komuś nadzieję
12. Fund der (PL die Funde) odkrycie, znalezisko, znalezienie (rzeczy zagubionej); einen Fund machen dokonać odkrycia
13. Krach der (nur Singular) hałas, rumor; Krach machen hałasować; der (PL die Kräche) pot. awantura; mit Ach und Krach pot. z wielkim trudem
14. Angst die (PL die Ängste) strach, obawa, lęk, trwoga, niepokój; Angst um jemanden/etwas obawa o kogoś/coś; vor Angst ze strachu; Angst haben bać się; berechtigte/übertriebene Angst vor jemandem/etwas uzasadniony/przesadny strach przed kimś/czymś; jemandem Angst machen napędzić komuś strachu, przestraszyć kogoś
15. Absatz der (PL die Absätze) obcas, ustęp, akapit, przerwa, ekon. zbyt geo. osad, złoże; einen Absatz machen zrobić akapit; hohe Absätze wysokie obcasy
16. Umsatz der (PL die Umsätze) ekon. obrót, obroty, fiz. chem. med. przemiana; einen hohen Umsatz machen pot. mieć duże obroty
17. sauber przymiotnik, przysłówek czysty, schludny, czysto, schludnie; sauber halten utrzymywać w czystości; sauber machen czyścić, sprzątać
18. schmutzig przymiotnik, przysłówek brudny, zanieczyszczony, powalany, brudno; schmutzig machen brudzić, zanieczyszczać, powalać
19. Dummheit die (PL die Dummheiten) głupota, głupstwo; eine Dummheit machen robić głupstwo; Dummheiten begehen/sagen popełniać/mówić głupoty
20. frisch przymiotnik, przysłówek świeży, czysty, świeżo; sich frisch machen odświeżyć się
21. möglich przymiotnik, przysłówek możliwy, przypuszczalny, możliwie; etwas für möglich halten uważać coś za możliwe; etwas möglich machen umożliwić coś
22. rar przymiotnik, przysłówek rzadki, unikalny, unikatowy, rzadko, unikalnie, unikatowo; rar sein należeć do rzadkości; sich rar machen rzadko się pokazywać
23. Erfindung die (PL die Erfindungen) wynalazek; eine Erfindung machen wynaleźć coś
24. Heiratsantrag der (PL die Heiratsanträge) oświadczyny; jemandem einen Heiratsantrag machen oświadczać się komuś
25. bezahlt przymiotnik zapłacony, spłacony; bezahlte Rechnung opłacony rachunek; bezahlter Urlaub płatny urlop; hoch bezahlt wysoko opłacany; gut bezahlter Job dobrze płatna praca; sich für jemanden bezahlt machen opłacać się komuś, zwracać się komuś
26. Besorgung die (PL die Besorgungen) opiekowanie się, załatwianie, zakupy, sprawunek, staranie się; Besorgungen machen robić zakupy
27. Antrag der (PL die Anträge) wniosek; einen Antrag stellen postawić wniosek; einen Antrag bearbeiten rozpatrywać wniosek; jemandem einen Antrag machen oświadczać się komuś
28. neu przymiotnik, przysłówek nowy, świeży, od nowa, na nowo, ponownie, niedawno; neu machen odnawiać; neu eröffnen ponownie odwierać; neue Sprachen języki nowożytne
29. perfekt przymiotnik, przysłówek doskonały, perfekcyjny, doskonale, perfekcyjnie; etwas perfekt machen finalizować coś
30. Kopfstand der (PL die Kopfstände) stanie na głowie; einen Kopfstand machen stawać na głowie


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.