miejsce - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 13:55

  • Haseł: 58325


1. Platz der (PL die Plätze) miejsce, plac; Platz nehmen zajmować miejsce, zasiadać; nehmen Sie Platz! proszę usiąść!; auf fremdem Platz na obcym boisku, na wyjeździe; einen Platz suchen szukać posady; den dritten Platz einnehmen zajmować trzecie miejsce, uplasować się na trzecim miejscu; am falschen Platz w niewłaściwym miejscu
2. Ort der (PL die Orte) miejsce, miejscowość; öffentlicher Ort miejsce publiczne; vor Ort na miejscu, u źródła
3. Stand der (PL die Stände) miejsce, stoisko, stan, pozycja, klasa społeczna
4. Stelle die (PL die Stellen) miejsce, posada, etat, ustęp, fragment tekstu; an erster Stelle na pierwszym miejscu; an dieser Stelle w tym miejscu; auf der Stelle z miejsca, natychmiast; an Ort und Stelle na miejscu, tam gdzie coś jest
5. Stätte die (PL die Stätten) miejsce
6. Standort der (PL die Standorte) lokalizacja, umiejscowienie, ośrodek, posterunek, miejsce pobytu, miejsce postoju, miejsce występowania, siedlisko, usytuowanie; von seinem Standort aus konnte er nichts sehen z miejsca, w którym stał, nie mógł nic zobaczyć
7. Absturzstelle die (PL die Absturzstellen) miejsce rozbicia się, miejsce katastrofy lotniczej
8. Stammplatz der (PL die Stammplätze) ulubione miejsce, stałe miejsce
9. Stammsitz der (PL die Stammsitze) ulubione miejsce, stałe miejsce
10. eidesstattlich przymiotnik, przysłówek prawn. w miejsce przysięgi; eine eidesstattliche Erklärung oświadczenie w miejsce przysięgi
11. Urlaubsplatz der (PL die Urlaubsplätze) miejsce urlopu, miejsce urlopowe
12. Tatort der (PL die Tatorte) miejsce zbrodni, miejsce przestępstwa
13. Parkposition die (PL die Parkpositionen) miejsce postoju, miejsce parkowania, pozycja postojowa
14. Unterkunft die (PL die Unterkünfte) nocleg, miejsce noclegowe, miejsce zamieszkania, lokum, mil. kwatera
15. Leckstelle die (PL die Leckstellen) miejsce wycieku, miejsce nieszczelności
16. wund przymiotnik obolały, skaleczony; die wunde Stelle obolałe miejsce, przen. wrażliwe miejsce; sich (DAT) den Mund wund przen. pot. zmeczyć się gadaniem; wund gelegene Stelle odleżyna
17. Einsatzort der (PL die Einsatzorte) miejsce wykonywania pracy, miejsce świadczenia usługi
18. offen przymiotnik otwarty; das Fenster ist offen okno jest otwarte; offen bleiben być otwartym; offen legen ujawniać, wyjawiać, obnażać; offene Rechnung nieuregulowany rachunek; offene Haare rozpuszczone włosy; offene Stelle wolne miejsce, nieobsadzone miejsce
19. Tagungsort der (PL die Tagungsorte) miejsce konferencji, miejsce obrad
20. Richtplatz der (PL die Richtplätze) miejsce stracenia, miejsce straceń
21. Ankunftsort der (PL die Ankunftsorte) miejsce przybycia, miejsce przyjazdu
22. Wohnheimplatz der (PL die Wohnheimplätze) miejsce w internacie, miejsce w akademiku
23. Versandort der (PL die Versandorte) miejsce wysłania, miejsce wysyłki
24. Verbrechen das (PL die Verbrechen) przestępstwo, zbrodnia; ein brutales/schweres Verbrechen brutalne/ciężkie przestępstwo, brutalna/ciężka zbrodnia; ein Verbrechen begehen/planen popełniać/planować przestępstwo, popełniać/planować zbrodnię; der Schauplatz eines Verbrechens miejsce przestępstwa, miejsce zbrodni; ein Verbrechen aufklären wyjaśniać przestępstwo; ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit zbrodnia przeciwko ludzkości; es ist doch ein Verbrechen, so eine Begabung nicht zu fördern przen. to zbrodnia nie wspierać takiego talentu; (nur Singular) przestępczość; das organisierte Verbrechen przestępczość zorganizowana
25. Gedenkstätte die (PL die Gedenkstätten) miejsce pamięci, miejsce pamięci narodowej
26. Übergangsstelle die (PL die Übergangsstellen) przejście, miejsce przejścia
27. liegen czasownik liegt, lag, hat gelegen leżeć auf dem Rücken/auf dem Bauch na plecach/na brzuchu, być położonym, mil. stacjonować; auf dem Bett liegen leżeć na łóżku; im Bett liegen leżeć w łóżku, także chorować; liegen bleiben pozostawać w łóżku, nie wstawać; liegen lassen nie ruszać, nie dotykać, zostawiać; im Krankenhaus liegen leżeć w szpitalu; dieser Ort liegt in Spanien/am Rhein ta miejscowość leży w Hiszpanii/nad Renem; auf dem Tisch liegt ein Buch na stole leży książka; auf den Bergen liegt Schnee w górach leży śnieg; das Originalschreiben liegt in Stuttgart oryginał pisma znajduje się w Stuttgardzie; das Zimmer liegt zur Straße pokój jest położony od strony ulicy; im Hafen liegen stać w porcie, cumować w porcie; das Essen liegt mir schwer im Magen jedzenie zalega mi w żołądku; auf dem ersten Platz liegen zajmować pierwsze miejsce; in Führung liegen być na prowadzeniu; das liegt in der Zukunft to kwestia przyszłości, to kwestia czasu; der Gedanke liegt nahe, dass... przen. nasuwa się myśl, że...; näher liegen przen. być oczywistym; an jemandem/etwas liegen zależeć od kogoś/czegoś; das liegt daran, ob... to zależy od tego, czy...
28. Stehplatz der (PL die Stehplätze) miejsce stojące
29. Hort der (PL die Horte) schronienie, miejsce bezpieczne, ostoja, świetlica szkolna, lit. skarb
30. Drehort der (PL die Drehorte) miejsce kręcenia filmu


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.