mocno - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 11-20 13:26

  • Haseł: 58325


1. fortd przysłówek muz. forte, mocno
2. pressen czasownik presst, presste, hat gepresst wyciskać, tłoczyć, mocno przyciskać, zmuszać; Obst pressen wytłaczać owoce; jemanden zu etwas pressen zmuszać kogoś do czegoś
3. auseinanderklaffen czasownik klafft auseinander, klaffte auseinander, hat auseinandergeklafft różnić się zasadniczo, znacząco odbiegać od siebie; Traum und Wirklichkeit klafften weit auseinander rzeczywistość mocno różniła się od marzeń
4. stark przymiotnik, przysłówek mocny, silny, mocno, silnie
5. kräftig przymiotnik, przysłówek silny, mocny, pożywny, ostry, silnie, mocno; kräftige Suppe pożywna zupa; kräftiger Geruch mocny zapach
6. fest przymiotnik, przysłówek stały, trwały, na stałe, trwale; festes Land stały ląd; fest angestellt zatrudniony na stałe; fest gegründet mocno ugruntowany
7. heftig przymiotnik, przysłówek silny, gwałtowny, energicznie, mocno
8. festhalten czasownik hält fest, hielt fest, hat festgehalten mocno trzymać; sich festhalten trzymać się
9. kraftvoll przymiotnik, przysłówek silny, mocny, silnie, mocno
10. derb przymiotnik, przysłówek jędrny, mocny, prosty, ordynarny, gruby, rubaszny, dosadny, mocno, prosto, ordynarnie, dosadnie, rubasznie; ein derber Witz sprośny dowcip, wulgarny dowcip; ein derber Ausdruck ordynarne wyrażenie; derber Stoff gruby materiał
11. ratzen czasownik ratzt, ratzte, hat geratzt pot. mocno spać, spać jak kamień
12. festsitzen czasownik sitzt fest, saß fest, hat festgesessen mocno siedzieć, trzymać się, utknąć w miejscu, grzęznąć, osiadać na mieliźnie
13. feststehen czasownik steht fest, stand fest, hat festgestanden być pewnym, mocno stać na nogach
14. intensiv przymiotnik, przysłówek intensywny, wnikliwy, dokładny, mocno, intensywnie, wnikliwie
15. knallen czasownik knallt, knallte, hat geknallt trzaskać, uderzać w coś mocno; die Sonne knallt słońce przypieka
16. bullig przymiotnik, przysłówek pot. muskularny, krzepki, mocno zbudowany, krępy, nieznośny, nieznośnie
17. fehlen czasownik fehlt, fehlte, hat gefehlt brakować, być nieobecnym; weit gefehlt! mocno chybione!, nic podobnego!; was fehlt Ihnen? co Pani/Panu dolega?; es fehlt uns an nichts niczego nam nie brakuje
18. regnen czasownik regnet, regnete, hat geregnet padać (deszcz); es regnet pada deszcz; leise/stark/heftig regnen padać cicho/mocno/silnie


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.