mówić o - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-21 09:55

  • Haseł: 58325


1. sprechen czasownik spricht, sprach, hat gesprochen mówić, rozmawiać, rozprawiać, przemawiać, wypowiadać; Polnisch sprechen mówić po polsku; fließend Deutsch sprechen mówić płynnie po niemiecku; ein Gebet sprechen odmawiać modlitwę; ein Gedicht sprechen recytować wiersz; jemanden unter vier Augen sprechen rozmawiać z kimś w cztery oczy; von wem/wovon sprichst du? o kim/o czym mówisz?; von jemandem/etwas sprechen mówić o kimś/czymś
2. reden czasownik redet, redete, hat geredet mówić, rozmawiać, prawić, gadać, przemawiać; jemandem ins Gewissen reden przemawiać komuś do sumienia; wie gegen eine Wand reden gadać jak do ściany
3. sagen czasownik sagt, sagte, hat gesagt mówić, mawiać, powiadać, przekazywać, informować; sich (DAT) nichts mehr zu sagen haben nie mieć sobie nic więcej do powiedzenia; das oben Gesagte wcześniej wspomniane
4. hinsagen czasownik sagt hin, sagte hin, hat hingesagt mówić ot tak sobie, mówić bez namysłu
5. Tacheles brak rodzaju (nur Singular) Tacheles reden mówić prosto z mostu, mówić bezpośrednio
6. radebrechen czasownik radebrecht, radebrechte, hat geradebrecht mówić łamanym językiem; Englisch radebrechen kaleczyć angielski, mówić łamaną angielszczyzną
7. dahinsagen czasownik sagt dahin, sagte dahin, hat dahingesagt mówić ot tak sobie, mówić bez namysłu
8. ausreden czasownik redet aus, redete aus, hat ausgeredet wyperswadować, wybijać z głowy, mówić do końca, przestać mówić, uzgadniać; sich (DAT) etwas nicht ausreden lassen obstawać przy czymś, upierać się przy czymś; lass mich doch ausreden! pozwól mi skończyć!
9. Klischee das (PL die Klischees) klisza, truizm, stereotyp; in Klischees sprechen mówić banały
10. Dummheit die (PL die Dummheiten) głupota, głupstwo; eine Dummheit machen robić głupstwo; Dummheiten begehen/sagen popełniać/mówić głupoty
11. piepsen czasownik piepst, piepste, hat gepiepst mówić wysokim głosem, śpiewać wysokim głosem, piszczeć
12. schweizerdeutsch przymiotnik szwajcarski niemiecki; schweizerdeutsch sprechen mówić szwajcarskim niemieckim
13. zerreden czasownik zerredet, zerredete, hat zerredet mówić do znudzenia etwas o czymś
14. Sprache die (PL die Sprachen) język, mowa; welche Sprachen sprichst du? w jakich językach mówisz?; zur Sprache kommen być omawianym, być przedmiotem dyskusji; eine Sprache radebrechen mówić łamanym językiem
15. Scherz der (PL die Scherze) żart; sich (DAT) mit jemandem einen Scherz erlauben pozwalać sobie na żarty z kogoś; etwas aus/im/zum Scherz sagen mówić coś dla żartu / żartem / na żarty; seine Scherze mit jemandem treiben stroić sobie żarty z kogoś
16. weiterreden czasownik redet weiter, redete weiter, hat weitergeredet mówić dalej
17. anheben czasownik hebt an, hob an, hat angehoben podnosić, unosić, zaczynać zu sprechen mówić
18. besagen czasownik besagt, besagte, hat besagt oznaczać, znaczyć, mówić; das besagt viel/wenig to dużo/niewiele znaczy
19. Slang der (PL die Slangs) slang; Slang sprechen mówić slangiem
20. beginnen czasownik beginnt, begann, hat begonnen zaczynać, rozpoczynać, wszczynać, poczynać, zaczynać się, rozpoczynać się; sie begann zu sprechen zaczęła mówić
21. weitersprechen czasownik spricht weiter, sprach weiter, hat weitergesprochen mówić dalej
22. mitsprechen czasownik spricht mit, sprach mit, hat mitgesprochen mieć coś do powiedzenia, mieć głos, współdecydować, mówić z innymi, wypowiadać z innymi, odmawiać z innymi ein Gebet modlitwę
23. russisch przymiotnik rosyjski, po rosyjsku; Russisch język rosyjski; Russisch sprechen mówić po rosyjsku
24. losschießen czasownik schießt los, schoss los, hat losgeschossen pot. zaczynać strzelać, zaczynać mówić; (ist losgeschossen) wyruszać, wybiegać, pobiec, rzucać się, dopadać auf jemanden kogoś; schieß los! pot. gadaj!
25. brabbeln czasownik brabbelt, brabbelte, hat gebrabbelt pot. mówić niewyraźnie
26. mauscheln czasownik mauschelt, mauschelte, hat gemauschelt mówić w jidysz, pot. szwargotać, szachrować
27. verhalten czasownik verhält, verhielt, hat verhalten powstrzymywać, wstrzymywać, zatrzymywać, powściągać, tłumić; den Atem verhalten wstrzymywać oddech; das Lachen verhalten tłumić śmiech; sich verhalten zachowywać się, odnosić się; sich widersinnig verhalten zachowywać się absurdalnie; damit verhält sich so rzecz tak się ma, rzecz tak się przedstawia; przymiotnik tłumiony, zaparty, powściągliwy, ostrożny; mit verhaltener Stimme sprechen mówić stłumionym głosem
28. richtig przymiotnik, przysłówek poprawny, prawidłowy, właściwy, trafny, celny, stosowny, poprawnie, prawidłowo, właściwie, stosownie, słusznie, trafnie, dobrze; richtig stellen nastawić; richtig schön naprawdę ładnie; richtig sprechen mówić prawidłowo; richtige Maßnahme właściwy środek, stosowny środek
29. näseln czasownik näselt, näselte, hat genäselt mówić przez nos
30. herumstottern czasownik stottert herum, stotterte herum, hat herumgestottert pot. mówić urywanie


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.