mutter - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-08 09:29

  • Haseł: 58325


1. Mutter die (PL die Mütter) matka; die (PL die Muttern) mutra, nakrętka
2. genauso przysłówek tak samo; genauso viel tyle samo; du bist genauso wie deine Mutter! jesteś taka sama, jak twoja matka!
3. versterben czasownik verstirbt, verstarb, ist verstorben lit. umrzeć, zemrzeć; meine verstorbenere Mutter moja zmarła matka
4. wegstecken czasownik steckt weg, steckte weg, hat weggesteckt chować, znosić; sie hat den Tod ihrer Mutter erstaunlich gut weggesteckt zadziwiająco dobrze zniosła śmierć swojej matki
5. alleinerziehend przymiotnik samotnie wychowujący; alleinerziehende Mutter matka samotnie wychowująca dziecko
6. Entschuldigung die (PL die Entschuldigungen) przeprosiny, usprawiedliwienie; (nur Singular) wybaczenie; Entschuldigung! przepraszam!, wybacz!; jemanden für/wegen etwas um Entschuldigung bitten przepraszać kogoś za coś, prosić kogoś o wybaczenie z powodu czegoś; eine plausible Entschuldigung przekonujące usprawiedliwienie; die Mutter schrieb ihr eine Entschuldigung mama pisze jej usprawiedliwienie
7. selig przymiotnik rel. błogosławiony, pot. błogi, zachwycony, podochocony; mein seliger Vater / meine selige Mutter mój świętej pamięci ojciec / moja świętej pamięci matka; Got hab ihn selig Panie, świeć nad jego duszą; jemanden selig sprechen beatyfikować kogoś
8. weil spójnik ponieważ, gdyż, bowiem, albowiem; sie ist so traurig, weil ihre Mutter gestorben ist jest taka smutna, gdyż zmarła jej matka
9. geraten czasownik gerät, geriet, ist geraten udawać się, wpadać, być podobnym; schlecht/gut geraten wypadać nie po myśli / wypadać po myśli; in Wut geraten wpadać we wściekłość; er ist der Mutter geraten jest podobny do matki; mit jemandem in Konflikt geraten wchodzić z kimś w konflikt; mit dem Gesetz in Konflikt geraten popadać w konflikt z prawem; forma Partizip Perfekt czasownika raten
10. dessen zaimek tego, którego; der Junge, dessen Mutter krank ist chłopiec, którego matka jest chora


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.