mylić się - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-11 13:50

  • Haseł: 58325


1. täuschen czasownik täuscht, täuschte, hat getäuscht łudzić, mylić; sich in etwas täuschen mylić się w jakiejś sprawie
2. vertippen czasownik vertippt, vertippte, hat vertippt; sich vertippen mylić się przy pisaniu na klawiaturze, mylić się przy maszynopisaniu
3. verlaufen czasownik verläuft, verlief, ist verlaufen przebiegać, odbywać się, upływać, ciągnąć się, prowadzić (droga), mieć przebieg, zlewać się (kolory); (hat verlaufen) sich verlaufen rozchodzić się, rozbiegać się, rozpraszać się (tłum), gubić się, błądzić, mylić drogę, opadać (wody)
4. vergreifen czasownik vergreift, vergriff, hat vergriffen; sich vergreifen mylić się, popełniać błąd (grając, chwytając), dopuszczać się czynu nierządnego, podnosić rękę an jemandem na kogoś; sich in der Wahl der Worte vergreifen pomylić się w doborze słów
5. irren czasownik irrt, irrte, hat geirrt; sich irren błądzić, błąkać się, mylić się; ich irre mich nicht nie mylę się
6. versehen czasownik versieht, versah, hat versehen zaopatrywać, sprawować; sich versehen mylić się, spodziewać się; mit Anschrift versehen adresować
7. verzählen czasownik verzählt, verzählte, hat verzählt; sich verzählen przeliczyć się, mylić się w liczeniu
8. verkalkulieren czasownik verkalkuliert, verkalkulierte, hat verkalkuliert; sich verkalkulieren mylić się w obliczeniach, przeliczyć się bei etwas/in etwas (DAT) z czymś/w czymś
9. verrechnen czasownik verrechnet, verrechnete, hat verrechnet rozliczać; sich verrechnen mylić się w liczeniu
10. verspielen czasownik verspielt, verspielte, hat verspielt przegrywać (szansę, pieniędze); sein Geld in Las Vegas verspielen przegrywać swoje pieniądze w Las Vegas; sich verspielen muz. fałszować, mylić się przy grze
11. vertun czasownik vertut, vertat, hat vertan trwonić; sich vertun pot. mylić się
12. verlesen czasownik verliest, verlas, hat verlesen odczytywać na głos, przebierać, segregować; sich verlesen mylić się przy czytaniu
13. verschreiben czasownik verschreibt, verschrieb, hat verschrieben zapisywać, wypisywać (pióro, długopis), med. przepisywać (lekarstwo); sich verschreiben mylić się w pisaniu
14. fehlgehen czasownik geht fehl, ging fehl, ist fehlgegangen błądzić, mylić się, chybiać
15. fehlgreifen czasownik greift fehl, griff fehl, hat fehlgegriffen mylić się
16. können czasownik kann, konnte, hat gekonnt (können) móc, umieć, potrafić, znać; Deutsch können umieć po niemiecku, znać niemiecki; ich kann mich irren mogę się mylić; ich könnte ihr das nicht sagen nie mógłbym jej tego powiedzieć, nie śmiałbym jej tego powiedzieć
17. Holzweg der (PL die Holzwege) leśna droga; sich auf dem Holzweg befinden mylić się


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.