nach - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-01 19:11

  • Haseł: 58325


1. nachgeben czasownik gibt nach, gab nach, hat nachgegeben ulegać, ustępować; der Klügere gibt nach mądry głupiemu ustępuje
2. nachgehen czasownik geht nach, ging nach, ist nachgegangen spóźniać się, chodzić za kimś/czymś, wykonywać, zajmować się; meine Uhr geht nach mój zegarek spóźnia się
3. nachreisen czasownik reist nach, reiste nach, hat nachgereist dojechać nach Deutschland/jemandem do Niemiec/do kogoś
4. nach przyimek + DAT po, do, na, według; nach wie vor niezmienne, ciągle, nadal, wciąż
5. nachwinken czasownik winkt nach, winkte nach, hat nachgewinkt machać jemandem za kimś; sie winkte ihrem Mann mit einem Taschentuch nach, als der Zug abfuhr pomachała mężowi chusteczką, kiedy pociąg odjeżdżał
6. nachfolgen czasownik folgt nach, folgte nach, hat nachgefolgt następować, postępować jemandem po kimś, za kimś
7. Weg der (PL die Wege) droga, szlak, trasa; auf dem Weg von Warschau nach Berlin na trasie z Warszawy do Berlina; auf dem Weg nach Hause w drodze do domu; seines Weges gehen iść własną drogą; jemandem in den Weg treten zastępować komuś drogę; auf kaltem Wege na zimno, bez skrupułów
8. nachforschen czasownik forscht nach, forschte nach, hat nachgeforscht dociekać, badać, sprawdzać
9. nachfragen czasownik fragt nach, fragte nach, hat nachgefragt dowiadywać się bei jemandem od kogoś
10. nachfühlen czasownik fühlt nach, fühlte nach, hat nachgefühlt wczuwać się
11. nachfüllen czasownik füllt nach, füllte nach, hat nachgefüllt dolewać
12. nachgießen czasownik gießt nach, goss nach, hat nachgegossen dolewać jemandem etwas komuś coś
13. nachhaken czasownik hakt nach, hakte nach, hat nachgehakt wnikliwie dopytywać, dociekając wracać in einer Sache do jakiejś sprawy
14. nachhallen czasownik hallt nach, hallte nach, hat nachgehallt odbijać się echem
15. nachhalten czasownik hält nach, hielt nach, hat nachgehalten odpracowywać opuszczone lekcje, długo wytrzymywać
16. nachheilen czasownik heilt nach, heilte nach, hat nachgeheilt goić się powoli
17. nachhelfen czasownik hilft nach, half nach, hat nachgeholfen pomagać jemandem komuś
18. nachholen czasownik holt nach, holte nach, hat nachgeholt sprowadzać, nadrabiać, powtarzać; eine Prüfung nachholen powtarzać egazmin
19. nachkaufen czasownik kauft nach, kaufte nach, hat nachgekauft dokupować
20. nachkommen czasownik kommt nach, kam nach, ist nachgekommen iść później, przychodzić później, spełniać, czynić zadość, wywiązywać się
21. nachladen czasownik lädt nach, lud nach, hat nachgeladen ponownie nabijać (pistolet)
22. nachlassen czasownik lässt nach, ließ nach, hat nachgelassen słabnąć, ustawać (ból), uspokajać się, ustępować, opuszczać (ceny, procent)
23. nachlaufen czasownik läuft nach, lief nach, ist nachgelaufen biec, uganiać się jemandem za kimś
24. nachlegen czasownik legt nach, legte nach, hat nachgelegt dokładać (np. do pieca, potrawę)
25. nachlesen czasownik liest nach, las nach, hat nachgelesen czytać jeszcze raz, zbierać pokłosie; bei Goethe nachlesen znajdować u Goethego
26. nachmachen czasownik macht nach, machte nach, hat nachgemacht naśladować, fałszować, podrabiać
27. nachplappern czasownik plappert nach, plapperte nach, hat nachgeplappert pot. bezmyślnie powtarzać
28. nachprüfen czasownik prüft nach, prüfte nach, hat nachgeprüft sprawdzać
29. nachrechnen czasownik rechnet nach, rechnete nach, hat nachgerechnet przeliczać jeszcze raz
30. nachreichen czasownik reicht nach, reichte nach, hat nachgereicht dostarczać później


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.