•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-30 00:48

  • Haseł: 65945


1. nach przyimek + DAT po, do, na, według; fünf nach vier pięć po czwartej; nach drei Tagen po trzech dniach; nach Christus po narodzeniu Chrystusa; nach der Arbeit po pracy; nach Warschau abreisen wyjeżdżać do Warszawy; nach Hause gehen iść do domu; je nach Größe zależnie od wielkości; allem Anschein nach według wszelkiego prawdopodobieństwa; nach Art des Hauses według własnej receptury; meiner Meinung nach moim zdaniem; nach wie vor niezmienne, ciągle, nadal, wciąż
2. nachgeben czasownik gibt nach, gab nach, hat nachgegeben ulegać, ustępować; der Klügere gibt nach mądry głupiemu ustępuje
3. nachgehen czasownik geht nach, ging nach, ist nachgegangen spóźniać się, chodzić za kimś/czymś, wykonywać, zajmować się; meine Uhr geht nach mój zegarek spóźnia się
4. nachreisen czasownik reist nach, reiste nach, hat nachgereist dojechać nach Deutschland/jemandem do Niemiec/do kogoś
5. Suche die (PL die Suchen) poszukiwanie, poszukiwania, szukanie, wyszukiwanie; die Suche nach jemandem/etwas poszukiwanie kogoś/czegoś; auf der Suche w poszukiwaniu; auf der Suche nach einem Job/einer Frau/dem Sinn des Lebens/einer Wohnung sein poszukiwać/szukać pracy/żony/sensu życia/mieszkania; eine vergebliche Suche daremne poszukiwania; die Suche nach den Verschütteten aufgeben rezygnować z poszukiwań zasypanych
6. nachwinken czasownik winkt nach, winkte nach, hat nachgewinkt machać jemandem za kimś; sie winkte ihrem Mann mit einem Taschentuch nach, als der Zug abfuhr pomachała mężowi chusteczką, kiedy pociąg odjeżdżał
7. nachfolgen czasownik folgt nach, folgte nach, hat nachgefolgt następować, postępować jemandem po kimś, za kimś
8. Weg der (PL die Wege) droga, szlak, trasa; auf dem Weg von Warschau nach Berlin na trasie z Warszawy do Berlina; auf dem Weg nach Hause w drodze do domu; seines Weges gehen iść własną drogą; jemandem in den Weg treten zastępować komuś drogę; auf kaltem Wege na zimno, bez skrupułów
9. nachforschen czasownik forscht nach, forschte nach, hat nachgeforscht dociekać, badać, sprawdzać
10. nachfragen czasownik fragt nach, fragte nach, hat nachgefragt dowiadywać się bei jemandem od kogoś, dopytywać się, wielokrotnie pytać; bei jemandem um etwas nachfragen zwracać się do kogoś w jakiejś sprawie; nachfragen, ob/wie... pytać, czy/jak...
11. nachfühlen czasownik fühlt nach, fühlte nach, hat nachgefühlt wczuwać się
12. nachfüllen czasownik füllt nach, füllte nach, hat nachgefüllt dolewać
13. nachgießen czasownik gießt nach, goss nach, hat nachgegossen dolewać jemandem etwas komuś coś
14. nachhaken czasownik hakt nach, hakte nach, hat nachgehakt wnikliwie dopytywać, dociekając wracać in einer Sache do jakiejś sprawy
15. nachhallen czasownik hallt nach, hallte nach, hat nachgehallt odbijać się echem
16. nachstehen czasownik steht nach, stand nach, hat nachgestanden nie dorównywać, ustępować; jemandem an Intelligenz/Redegewandtheit nicht nachstehen dorównywać komuś inteligencją/elokwencją
17. nachhalten czasownik hält nach, hielt nach, hat nachgehalten odpracowywać opuszczone lekcje, długo wytrzymywać
18. nachtrauern czasownik trauert nach, trauerte nach, hat nachgetrauert opłakiwać, płakać jemandem po kimś; den alten Zeiten nachtrauern żałować dawnych czasów, rzewnie wspominać dawne czasy
19. nachheilen czasownik heilt nach, heilte nach, hat nachgeheilt goić się powoli
20. nachhelfen czasownik hilft nach, half nach, hat nachgeholfen pomagać jemandem komuś
21. nachholen czasownik holt nach, holte nach, hat nachgeholt sprowadzać, nadrabiać, powtarzać; eine Prüfung nachholen powtarzać egazmin
22. Frist die (PL die Fristen) termin, okres, zwłoka; nach abgelaufener Frist po terminie, po upływie terminu; eine letzte Frist setzen ustalać ostateczny termin; eine Frist einhalten dotrzymywać terminu; die Frist für Reklamationen ist verstrichen/überschritten termin reklamacji został przekroczony; nach/vor Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist po upływie/przed upływem ustawowo przewidzianego terminu; vertragliche Frist termin umowny, termin ustalony w umowie; eine Frist verlängern przedłużać termin
23. nachkaufen czasownik kauft nach, kaufte nach, hat nachgekauft dokupować
24. nachkommen czasownik kommt nach, kam nach, ist nachgekommen iść później, przychodzić później, spełniać, czynić zadość, wywiązywać się
25. Vorschrift die (PL die Vorschriften) przepis, zarządzenie, zalecenie; strenge/genaue Vorschrift surowy/ścisły przepis; nach Vorschrift zgodnie z przepisami; gegen die Vorschrift/Vorschriften verstoßen naruszać przepis/przepisy; die dienstlichen Vorschriften beachten stosować się do instrukcji służbowych; jemandem Vorschriften machen zalecać komuś; sich (DAT) von jemandem keine Vorschriften machen lassen nie stosować się do czyichś zaleceń; ein Medikament nach Vorschrift des Arztes einnehmen zażywać lek zgodnie z zaleceniami/ze wskazaniami lekarza
26. nachladen czasownik lädt nach, lud nach, hat nachgeladen ponownie nabijać (pistolet)
27. nachlassen czasownik lässt nach, ließ nach, hat nachgelassen słabnąć, ustawać (ból), uspokajać się, ustępować, opuszczać (ceny, procent)
28. nachlaufen czasownik läuft nach, lief nach, ist nachgelaufen biec, uganiać się jemandem za kimś
29. nachlegen czasownik legt nach, legte nach, hat nachgelegt dokładać (np. do pieca, potrawę), sport poprawiać wynik, powiększać przewagę
30. nachlesen czasownik liest nach, las nach, hat nachgelesen czytać jeszcze raz, zbierać pokłosie; bei Goethe nachlesen znajdować u Goethego

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu