nacht - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 19:05

  • Haseł: 58325


1. Nacht die (PL die Nächte) noc; gute Nacht dobranoc
2. Nebel der (PL die Nebel) mgła, astr. mgławica; bei Nacht und Nebel potajemnie, po kryjomu, pod osłoną nocy
3. Tag der (PL die Tage) dzień; guten Tag! dzień dobry!; eines Tages jednego dnia; am Tag w ciągu dnia; Tag der Deutschen Einheit dzień zjednoczenia Niemiec; der offenen Tür Tag drzwi otwarte, dzień otwarty; Tag und Nacht przez całą dobę, doba; das (PL die Tags) infor. tag, znacznik, etykieta
4. sternlos przymiotnik, przysłówek bezgwiezdny, bez gwiazd; sternlose Nacht bezgwiezdna noc
5. durchfeiern czasownik feiert durch, feierte durch, hat durchgefeiert pot. przebalować; die ganze Nacht durchfeiern przebalować całą noc
6. hereinbrechen czasownik bricht herein, brach herein, ist hereingebrochen wdzierać się, wtargnąć, nastawać, zapadać; die Nacht/der Abend bricht herein zapada noc/wieczór; ein Unglück ist über uns hereingebrochen spadło na nas nieszczęście
7. Heimlichkeit die (nur Singular) skrytość; die (PL die Heimlichkeiten) sekret, tajemnica; in der Heimlichkeit der Nacht pod osłoną nocy
8. Einbruch der (PL die Einbrüche) włamanie, wtargnięcie, nadejście, zapadnięcie; bei Einbruch der Nacht przed nadejściem nocy
9. zutun czasownik tut zu, tat zu, hat zugetan pot. zamykać, dodawać; die ganze Nacht kein Auge zutun przez całą noc oka nie zmrużyć
10. mitten przysłówek w środku, na środku; mitten in der Nacht/Stadt w środku nocy/miasta


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.