•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-05 22:30

  • Haseł: 65980


1. nahm czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika nehmen
2. zurücknehmen czasownik nimmt zurück, nahm zurück, hat zurückgenommen zabierać, odbierać, dementować; sich zurücknehmen zachowywać się powściągliwie
3. hinnehmen czasownik nimmt hin, nahm hin, hat hingenommen tolerować, znosić
4. vorliebnehmen czasownik nimmt vorlieb, nahm vorlieb, hat vorliebgenommen zadowalać się mit dem, was da ist tym, co jest
5. einnehmen czasownik nimmt ein, nahm ein, hat eingenommen zajmować, inkasować, ujmować, zjednywać, zdobywać; Medikamente einnehmen zażywać leki; eine Mahlzeit einnehmen spożywać posiłek; einen Platz einnehmen zajmować miejsce; eine Pose einnehmen przybierać pozę; die Stadt einnehmen mil. zdobywać miasto
6. wegnehmen czasownik nimmt weg, nahm weg, hat weggenommen zabierać, odbierać, konfiskować; viel Zeit wegnehmen zajmować dużo czasu; viel Platz wegnehmen zajmować dużo miejsca
7. mitnehmen czasownik nimmt mit, nahm mit, hat mitgenommen zabierać ze sobą; zum Mitnehmen na wynos
8. teilnehmen czasownik nimmt teil, nahm teil, hat teilgenommen uczestniczyć, brać udział; an etwas teilnehmen uczestniczyć w czymś, brać w czymś udział
9. zusammennehmen czasownik nimmt zusammen, nahm zusammen, hat zusammengenommen zbierać; sich zusammennehmen opanowywać się
10. malnehmen czasownik nimmt mal, nahm mal, hat malgenommen mnożyć etwas mit etwas coś przez coś
11. auseinandernehmen czasownik nimmt auseinander, nahm auseinander, hat auseinandergenommen demontować, rozkładać na części
12. hochnehmen czasownik nimmt hoch, nahm hoch, hat hochgenommen podnosić, kpić sobie, wykrywać
13. wundernehmen czasownik nimmt wunder, nahm wunder, hat wundergenommen dziwić
14. ausnehmen czasownik nimmt aus, nahm aus, hat ausgenommen wyjmować, wybierać, patroszyć, wykluczać, wyłączać
15. nehmen czasownik nimmt, nahm, hat genommen brać, przyjmować, zabierać, zażywać; unter den Arm nehmen brać pod rękę; das Abendmahl nehmen rel. przyjmować Komunię; zur Kenntnis nehmen przyjmować do wiadomości; jemanden nehmen, wie er ist przyjąć kogoś z dobrodziejstwem inwentarza
16. durchnehmen czasownik nimmt durch, nahm durch, hat durchgenommen przerabiać
17. vorwegnehmen czasownik nimmt vorweg, nahm vorweg, hat vorweggenommen antycypować, uprzedzać
18. zunehmen czasownik nimmt zu, nahm zu, hat zugenommen powiększać się, przybywać, rozwijać się, przybierać na wadze, tyć
19. abnehmen czasownik nimmt ab, nahm ab, hat abgenommen wyręczać, pomagać, tracić na wadze, chudnąć, szczupleć, słabnąć, zmniejszać się, ubywać, odbierać (telefon), spowiadać, egzaminować, żądać, med. amputować; der Mond nimmt ab księżyca ubywa
20. entgegennehmen czasownik nimmt entgegen, nahm entgegen, hat entgegengenommen przyjmować
21. dazunehmen czasownik nimmt dazu, nahm dazu, hat dazugenommen dobierać
22. wahrnehmen czasownik nimmt wahr, nahm wahr, hat wahrgenommen dostrzegać, spostrzegać, zauważać, dosłyszeć; die Gelegenheit wahrnehmen korzystać z okazji; einen Termin wahrnehmen dotrzymywać terminu
23. aufnehmen czasownik nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen przyjmować, podejmować, rejestrować, nagrywać, podnosić; etwas gelassen aufnehmen przyjmować coś ze spokojem; Bilder aufnehmen fotografować; Arbeit aufnehmen podejmować pracę
24. annehmen czasownik nimmt an, nahm an, hat angenommen przyjmować, przypuszczać, zatwierdzać; eine Haltung annehmen przybierać postawę; Vernunft annehmen nabierać rozumu; Kreditkarten annehmen przyjmować karty kredytowe, honorować karty kredytowe; Änderungen annehmen infor. zaakceptować zmiany, zastosować zmiany; sich jemandes annehmen troszczyć się o kogoś, opiekować się kimś; sich einer Angelegenheit (GEN) annehmen zajmować się jakąś sprawą
25. vornehmen czasownik nimmt vor, nahm vor, hat vorgenommen wkładać, zakładać, przeprowadzać, podejmować; sich (DAT) etwas vornehmen przedsiębrać coś; sich (DAT) vornehmen etwas zu tun postanawiać coś zrobić
26. herausnehmen czasownik nimmt heraus, nahm heraus, hat herausgenommen wyjmować, wydobywać
27. festnehmen czasownik nimmt fest, nahm fest, hat festgenommen aresztować, zatrzymać; einen Verbrecher festnehmen aresztować/zatrzymać przestępcę; den Täter vorläufig festnehmen tymczasowo aresztować sprawcę

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu