należeć - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-08 19:06

  • Haseł: 58325


1. gehören czasownik gehört, gehörte, hat gehört być własnością, należeć jemandem do kogoś; das gehört mir to należy do mnie; das gehört zu ihren Pflichten to należy do jej obowiązków; sich gehören wypadać, należeć się; es gehört sich nicht to nie wypada
2. angehören czasownik gehört an, gehörte an, hat angehört należeć; einer Komission angehören zasiadać w komisji
3. zählen czasownik zählt, zählte, hat gezählt liczyć, zaliczać się, należeć, mieć znaczenie; auf jemanden/etwas zählen liczyć na kogoś/coś
4. zugehören czasownik gehört zu, gehörte zu, hat zugehört przynależeć, należeć einer Gruppe do jakiejś grupy
5. rar przymiotnik, przysłówek rzadki, unikalny, unikatowy, rzadko, unikalnie, unikatowo; rar sein należeć do rzadkości; sich rar machen rzadko się pokazywać
6. zusammengehören czasownik gehört zusammen, gehörte zusammen, hat zusammengehört należeć do siebie, tworzyć całość
7. zukommen czasownik kommt zu, kam zu, ist zugekommen podchodzić, należeć się; auf jemanden zukommen podchodzić do kogoś; jemandem etwas zukommen lassen przesyłać coś komuś
8. geziemen czasownik geziemt, geziemte, hat geziemt należeć się, przysługiwać jemandem komuś; sich geziemen godzić się, wypadać; es geziemt sich nicht nie godzi się, nie wypada
9. gebühren czasownik gebührt, gebührte, hat gebührt należeć się, przysługiwać; sich gebühren wypadać, być stosownym
10. guthaben czasownik hat gut, hatte gut, hat gutgehabt należeć się, mieć na koncie
11. Subkultur die (PL die Subkulturen) subkultura; einer Subkultur angehören należeć do jakiejś subkultury
12. zustehen czasownik steht zu, stand zu, hat zugestanden przysługiwać, należeć się, mieć prawo, wolno komuś
13. ziemen czasownik ziemt, ziemte, hat geziemt należeć się, przysługiwać
14. dazugehören czasownik gehört dazu, gehörte dazu, hat dazugehört należeć do; alles, was dazugehört wszystko, co się z tym łączy
15. parteilich przymiotnik, przysłówek partyjny, stronniczy, partyjnie, stronniczo; parteilich organisiert sein należeć do partii politycznej


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.