następować - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-17 18:22

  • Haseł: 58325


1. nachfolgen czasownik folgt nach, folgte nach, hat nachgefolgt następować, postępować jemandem po kimś, za kimś
2. erfolgen czasownik erfolgt, erfolgte, ist erfolgt wynikać, następować
3. folgen czasownik folgt, folgte, ist gefolgt iść, następować, wynikać; (hat gefolgt) słuchać (kogoś); daraus folgt, dass... z tego wynika, że...; der Hund folgt mir aufs Wort pies jest mi posłuszny; jemandem folgen podążać za kimś
4. unterbleiben czasownik unterbleibt, unterblieb, ist unterblieben nie zdarzać się, nie następować, nie dochodzić do skutku, nie powtarzać się; das muss in Zukunft unterbleiben to się nie może powtórzyć w przyszłości
5. aufeinander przysłówek jeden po drugim, jeden na drugim; aufeinander liegen leżeć na sobie; aufeinander folgen następować po sobie; aufeinander warten czekać na siebie; aufeinander treffen spotykać się ze sobą, stykać się ze sobą
6. Abhängigkeit die (PL die Abhängigkeiten) uzależnienie; die (nur Singular) zależność; in Abhängigkeit von einer Sache erfolgen następować w zależności od czegoś
7. reihen czasownik reiht, reihte, hat gereiht szeregować, nawlekać, nizać; sich reihen następować po sobie
8. ablösen czasownik löst ab, löste ab, hat abgelöst oddzielać, odłączać, odrywać, luzować, zmieniać, zastępować, wycofywać się; sich ablösen odłączać się, odpadać, odchodzić, luzować się, następować po sobie
9. verfrühen czasownik verfrüht, verfrühte, hat verfrüht; sich verfrühen następować przedwcześnie, pospieszać się
10. darauf przysłówek potem, następnie; kurz darauf wkrótce potem; darauf folgen następować (po czymś); am darauf folgendem Tag następnego dnia, nazajutrz
11. ausbleiben czasownik bleibt aus, blieb aus, ist ausgeblieben nie następować, nie pojawiać się, nie występować


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.