nauka - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-05 22:31

  • Haseł: 58325


1. Wissenschaft die (PL die Wissenschaften) nauka, umiejętność, pot. wiedza, wiadomości; angewandte Wissenschaft nauka stosowana
2. Lehre die (PL die Lehren) nauka, teoria, doktryna, nauczka, morał, rada, termin, praktyki, rel. nauczanie; jemandem eine Lehre geben dać komuś nauczkę
3. Studium das (PL die Studien) studium, nauka, studia
4. Unterricht der (mst Singular, manchmal die Unterrichtstunden oder die Unterrichte) lekcja, nauka, lekcje, zajęcia; Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts zajęcia pozalekcyjne
5. Naturwissenschaft die (PL die Naturwissenschaften) nauka przyrodnicza
6. Staatslehre die (nur Singular) nauka o państwie
7. Sprachkunde die (nur Singular) nauka o języku
8. Religionsunterricht der (PL die Religionsunterrichte) nauka religii, lekcja religii
9. Gesellschaftswissenschaft die (nur Singular) socjologia, nauka o społeczeństwie; Gesellschaftswissenschaften nauki społeczne
10. Verhaltenswissenschaft die (nur Singular) nauka o zachowaniu zwierząt, etologia
11. Schwimmunterricht der (nur Singular) nauka pływania
12. Skiunterricht der (nur Singular) nauka jazdy na nartach, lekcje jazdy na nartach
13. Gesangunterricht der (PL die Gesangunterrichte, mst Singular) nauka śpiewu, lekcje śpiewu
14. beschulen czasownik beschult, beschulte, hat beschult obejmować nauką szkolną
15. Beschulung die (nur Singular) umieszczenie w szkole, przyjęcie do szkoły, objęcie nauką szkolną
16. Fremdsprachenlernen das (nur Singular) nauka języków obcych
17. Irrlehre die (PL die Irrlehren) błędna nauka
18. Fremdsprachenunterricht der (nur Singular) zajęcia z języka obcego, nauka języków obcych
19. Bewegungslehre die (nur Singular) fiz. nauka o ruchu, kinematyka
20. Gesteinskunde die (nur Singular) petrografia, nauka o skałach
21. Wortlehre die (nur Singular) jęz. nauka o częściach mowy, morfologia
22. Tauchenlernen das (nur Singular) nauka nurkowania
23. Flötenunterricht der (nur Singular) nauka gry na flecie, lekcje gry na flecie
24. Finanzwissenschaft die (PL die Finanzwissenschaften) nauka o finansach
25. Abstammungslehre die (nur Singular) nauka o pochodzeniu, genetyka
26. Geigenunterricht der (nur Singular) nauka gry na skrzypcach, lekcje gry na skrzypcach
27. Gesundheitslehre die (nur Singular) nauka o higienie
28. Formenlehre die (nur Singular) jęz. morfologia, muz. nauka o formach muzycznych
29. Hilfswissenschaft die (PL die Hilfswissenschaften) nauka pomocnicza
30. Betriebswirtschaftslehre die (nur Singular) nauka ekonomiki przedsiębiorstwa, ekonomika przedsiębiorstwa, ekonomika produkcji


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.