nogi - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 11-10 16:17

  • Haseł: 58325


1. Bein das (PL die Beine) noga, kość, nogawka; mit beiden Beinen im Leben stehen przen. twardo stąpać po ziemi; jemanden wieder auf die Beine bringen pot. postawić kogoś na nogi; von einem Bein auf das andere treten przestępować z nogi na nogę
2. Zeh der (PL die Zehen) palec u nogi
3. Knöchel der (PL die Knöchel) kostka do gry, kostka u nogi
4. Zehe die (PL die Zehen) palec u nogi, ząbek (czosnku)
5. Fuß der (PL die Füße) stopa, noga, podstawa, cokół, podnóże; zu Fuß pieszo, piechotą; der Fuß des Berges podnóże góry; Fuß fassen przen. zapuszczać korzenie, osiadać na stałe; bei Fuß! do nogi!
6. Fessel die (PL die Fesseln) anat. kostka (u nogi), zool. pęcina, sport uścisk; Fesseln więzy, kajdany, okowy
7. O-Beine PL krzywe nogi
8. Fußknöchel der (PL die Fußknöchel) kostka u nogi
9. Knüppel der (PL die Knüppel) kij, pałka, kłoda drewna, okrąglak, drążek sterowy; jemandem Knüppel zwischen die Beine werfen pot. rzucać komuś kłody pod nogi
10. Fußverletzung die (PL die Fußverletzungen) kontuzja nogi
11. Holzbein das (PL die Holzbeine) drewniana proteza nogi
12. strecken czasownik streckt, streckte, hat gestreckt wyciągać (ramiona, nogi), pot. rozcieńczać; sich aufs Bett / aufs Sofa / ins Gras strecken wyciągać się na łóżku / kanapie / w trawie
13. Stein der (PL die Steine) kamień, pestka; mir fällt ein Stein vom Herzen przen. spadł mi kamień z serca; jemandem Steine in den Weg legen przen. rzucać komuś kłody pod nogi
14. aufrappeln czasownik rappelt auf, rappelte auf, hat aufgerappelt; sich aufrappeln pot. pozbierać się, stawać na nogi, wracać do siebie
15. Beinbruch der (PL die Beinbrüche) złamanie nogi; Hals- und Beinbruch! pot. połamania nóg!; das ist doch kein Beinbruch! pot. nie jest jeszcze tak źle!
16. Beinstumpf der (PL die Beinstümpfe) kikut nogi
17. Beinamputation die (PL die Beinamputationen) amputacja nogi
18. Beinfreiheit die (nur Singular) miejsce na nogi (w samochodzie)
19. Beinstellen das (nur Singular) podstawienie nogi


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.