obowiązek - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-09 17:43

  • Haseł: 58325


1. Pflicht die (PL die Pflichten) obowiązek, powinność; jemanden in die Pflicht nehmen nakładać na kogoś obowiązek; Pflichten gegenüber dem Staat obowiązki wobec państwa
2. Obliegenheit die (PL die Obliegenheiten) powinność, obowiązek, zadanie
3. Aufgabe die (PL die Aufgaben) zadanie, zadanie domowe, obowiązek, misja, rezygnacja, zaniechanie, mil. kapitulacja, poddanie się; die Aufgabe haben etwas zu tun mieć za zadanie coś zrobić, mieć coś do zrobienia; eine Aufgabe wahrnehmen podejmować się zadania; jemandem eine Aufgabe zuteilen przydzielać komuś zadanie; eine Aufgabe jemandem zuweisen zlecać komuś zadanie; Aufgabe eines Anspruchs zaniechanie roszczenia
4. Aufwendungsersatzpflicht die (PL die Aufwendungsersatzpflichten) prawn. obowiązek zwrotu nakładów, obowiązek zwrotu kosztów
5. sollen czasownik soll, sollte, hat gesollt (sollen) mieć obowiązek, mieć powinność, mieć obowiązek moralny; du solltest aufpassen powinieneś uważać; du sollst nicht stehlen! nie kradnij!; hoch soll er leben! niech żyje!; er sollte aufpassen powinien uważać; was soll das heißen? co to ma znaczyć?
6. Christenpflicht die (PL die Christenpflichten) obowiązek chrześcijanina, chrześcijański obowiązek miłości bliźniego
7. Konkursantragspflicht die (nur Singular) prawn. obowiązek zgłoszenia upadłości
8. Auskunftspflicht die (PL die Auskunftspflichten) obowiązek udzielenia informacji
9. Arbeitsentgeltpflicht die (nur Singular) obowiązek wypłaty wynagrodzenia za pracę
10. Alimentationspflicht die (PL die Alimentationspflichten) alimentacja, obowiązek alimentacyjny
11. Steuerpflicht die (PL die Steuerpflichten) obowiązek podatkowy
12. Erfolgsabwendungspflicht die (PL die Erfolgsabwendungspflichten) prawn. obowiązek zapobieżenia skutkom
13. Geheimhaltungspflicht die (PL die Geheimhaltungspflichten) obowiązek zachowania tajemnicy
14. Verfolgungszwang der (nur Singular) prawn. obowiązek ścigania (z urzędu)
15. Unterhaltspflicht die (nur Singular) obowiązek alimentacyjny
16. Anschallpflicht die (PL die Anschallpflichten) obowiązek zapinania pasów
17. Maulkorbpflicht der (nur Singular) obowiązek stosowania kagańca
18. Aufsichtspflicht die (PL die Aufsichtspflichten) obowiązek nadzoru
19. Firmenausschließlichkeit die (nur Singular) prawn. obowiązek zróżnicowanego nazewnictwa przedsiębiorstw w jednej miejscowości
20. Wehrpflicht die (nur Singular) obowiązek służby wojskowej
21. Schneekettenpflicht die (PL die Schneekettenpflichten) mot. obowiązek użycia łańcuchów przeciwślizgowych
22. Gurtpflicht die (nur Singular) mot. obowiązek zapinania pasów
23. Anschnallpflicht die (nur Singular) obowiązek zapinania pasów
24. Offenbarungspflicht die (PL die Offenbarungspflichten) prawn. obowiązek wyjawienia
25. traurig przymiotnik, przysłówek smutny, zasmucony, smętny, przykry, smutno, smętnie; ein trauriges Gesicht machen robić smutną minę; eine traurige Nachricht smutna/przykra wiadomość; eine traurige Pflicht przykry obowiązek; traurig werden smutnieć; traurig machen zasmucać; worüber bist du so traurig? z jakiego powodu jesteś taki smutny?; das ist ein sehr trauriger Fall to bardzo przykry przypadek; es ist traurig, dass... to przykre, że...
26. Meldepflicht die (nur Singular) obowiązek meldunku
27. Offenlegungspflicht die (PL die Offenlegungspflichten) prawn. obowiązek wyjawienia
28. Anzeigepflicht die (nur Singular) obowiązek zgłoszenia
29. Fürsorgepflicht die (PL die Fürsorgepflichten) obowiązek pracodawcy do zapewnienia osłon socjalnych swoim pracownikom
30. Amt das (PL die Ämter) urząd, posada, obowiązek, powinność; von Amts wegen z urzędu


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.