•           
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-20 22:44

  • Haseł: 65220


Testy językowe
1. einschätzen czasownik schätzt ein, schätzte ein, hat eingeschätzt oceniać, oszacowywać, postrzegać; jemanden hoch einschätzen cenić kogoś
2. bewerten czasownik bewertet, bewertete, hat bewertet oceniać, szacować
3. abschätzen czasownik schätzt ab, schätzte ab, hat abgeschätzt oceniać, szacować, taksować
4. benoten czasownik benotet, benotete, hat benotet oceniać
5. werten czasownik wertet, wertete, hat gewertet oceniać, szacować
6. begutachten czasownik begutachtet, begutachtete, hat begutachtet oceniać, opiniować, wydawać opinię, poddawać ekspertyzie
7. beurteilen czasownik beurteilt, beurteilte, hat beurteilt oceniać, opiniować, osądzać
8. auswerten czasownik wertet aus, wertete aus, hat ausgewertet oceniać, obliczać wartość, eksploatować, wykorzystywać, wyzyskiwać, spożytkowywać
9. ermessen czasownik ermisst, ermaß, hat ermessen rozumieć, pojmować, oceniać
10. Aussehen das (nur Singular) wygląd; jemanden nach dem Aussehen beurteilen oceniać kogoś po wyglądzie; auf das Aussehen achten przywiązywać wagę do wyglądu
11. veranlagen czasownik veranlagt, veranlagte, hat veranlagt wymierzać, szacować, oceniać; die Steuern veranlagen wymierzać podatki
12. Äußere das (nur Singular) wygląd zewnętrzny; jemanden nach seinem Äußeren beurteilen oceniać kogoś po wyglądzie
13. schätzen czasownik schätzt, schätzte, hat geschätzt szacować, oszacowywać, oceniać, wyceniać, cenić, poważać, uważać (przypuszczać)
14. ausrechnen czasownik rechnet aus, rechnete aus, hat ausgerechnet wyliczać; die Chancen ausrechnen oceniać szanse; etwas bis auf zwei Stellen nach dem Komma ausrechnen obliczać coś z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
15. gerecht przymiotnik, przysłówek sprawiedliwy, słuszny, uzasadniony, sprawiedliwie, słusznie; ein gerechtes Urteil sprawiedliwy wyrok; jemandem gerecht werden oceniać kogoś sprawiedliwie, oddawać komuś sprawiedliwość; einer Aufgabe gerecht werden sprostać zadaniu; ein gerechter Anspruch uzasadnione roszczenie

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.