oddawac - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-30 13:14

  • Haseł: 58325


1. übergeben czasownik übergibt, übergab, hat übergeben oddawać, przekazywać, poddawać; sich übergeben wymiotować
2. weggeben czasownik gibt weg, gab weg, hat weggegeben oddawać, wydawać
3. fortgeben czasownik gibt fort, gab fort, hat fortgegeben oddawać etwas zur Reparatur coś do naprawy
4. entäußern czasownik entäußert, entäußerte, hat entäußert; sich entäußern oddawać, pozbywać się, zrzec się des gesamten Vermögens całego majątku
5. wiedergeben czasownik gibt wieder, gab wieder, hat wiedergegeben oddawać, zwracać, odtwarzać
6. abliefern czasownik liefert ab, lieferte ab, hat abgeliefert oddawać, odprowadzać
7. abstatten czasownik stattet ab, stattete ab, hat abgestattet oddawać, składać einen Besuch/Dank wizytę/podziękowanie
8. abgeben czasownik gibt ab, gab ab, hat abgegeben oddawać
9. zurückgeben czasownik gibt zurück, gab zurück, hat zurückgegeben oddawać, zwracać
10. hingeben czasownik gibt hin, gab hin, hat hingegeben podawać, oddawać, poświęcać, ofiarowywać; sich der Verzweiflung hingeben popadać w rozpacz
11. vergelten czasownik vergeltet, vergeltete, hat vergeltet odpłacać, oddawać, odwzajemniać, odwdzięczać się, rewanżować się; vergelt's Gott! Bóg zapłać!
12. hergeben czasownik gibt her, gab her, hat hergegeben dawać, oddawać, poświęcać
13. überliefern czasownik überliefert, überlieferte, hat überliefert wydawać, oddawać, przekazywać; jemanden dem Feind überliefern wydawać w ręce wroga; der Nachwelt überliefern przekazywać potomności; überliefert także przymiotnik wydany, przekazany, przekazany tradycją, tradycyjny
14. Verwahrung die (nur Singular) przechowanie, depozyt, protest, zastrzeżenie; in Verwahrung geben oddawać na przechowanie, oddawać w depozyt; in Verwahrung nehmen brać na przechowanie, brać w depozyt
15. obliegen czasownik obliegt/dawn. liegt ob, oblag/dawn. lag ob, hat oblegen/dawn. obgelegen być obowiązkiem, być powinnością; das obliegt ihr to jest jej obowiązkiem; der Kunst obliegen dawn. oddawać się sztuce
16. entmündigen czasownik entmündigt, entmündigte, hat entmündigt ubezwłasnowolniać, oddawać pod kuratelę; entmündigt ubezwłasnowolniony
17. urinieren czasownik uriniert, urinierte, hat uriniert form. oddawać mocz
18. überlassen czasownik lässt über, ließ über, hat übergelassen pot. pozostawiać, zostawiać; (überlässt, überließ, hat überlassen) odstępować, oddawać, powierzać; jemandem Initiative überlassen zostawiać komuś inicjatywę
19. geben czasownik gibt, gab, hat gegeben dawać, dać jemandem etwas (AKK) komuś coś; nadawać, podawać; es gibt... jest... (Singular) / są... (Plural); wann gibt es Essen? kiedy będzie jedzenie?; in Druck geben oddawać do druku; jemandem Schuld geben przypisywać komuś winę
20. Wasser das (nur Singular) woda (ciecz); hartes/weiches Wasser twarda/miękka woda; kaltes Wasser zimna woda; siedendes/kochendes Wasser wrzątek, wrząca woda; etwas unter Wasser setzen zatapiać coś; Wasser lassen oddawać mocz; nahe am Wasser gebaut sein mieć oczy w mokrym miejscu, płakać o byle co; zu Wasser werden przen. spełznąć na niczym; das (PL die Wasser oder die Wässer) woda (zbiornik wodny); das (PL die Wässer) woda (perfumy)
21. frönen czasownik frönt, frönte, hat gefrönt oddawać się einer Sache (DAT) czemuś, jakiejś sprawie
22. freistellen czasownik stellt frei, stellte frei, hat freigestellt zwalniać, oddawać do dyspozycji, pozostawiać do wyboru
23. hinterlegen czasownik hinterlegt, hinterlegte, hat hinterlegt dawać w zastaw, deponować, oddawać w depozyt
24. reinhängen czasownik hängt rein, hängte rein, hat reingehängt; sich reinhängen pot. wciągać się, angażować się, oddawać się bez reszty
25. stellen czasownik stellt, stellte, hat gestellt stawiać, nastawiać; sich stellen ustawiać się; sich zu etwas stellen ustosunkować się do czegoś; zur Verfügung stellen oddawać do dyspozycji; eine Frage stellen stawiać pytanie; sich der Polizei stellen oddać się w ręce policji; jemandem ein Bein stellen podkładać komuś nogę
26. ergeben czasownik ergibt, ergab, hat ergeben dawać w rezultacie; die Forschung hat ergeben badanie wykazało; sich ergeben poddawać się, oddawać się, wynikać
27. schießen czasownik schießt, schoss, hat geschossen strzelać, odstrzeliwać, wystrzelić, wypalić, uprawiać strzelectwo, ubijać; (ist geschossen) wypadać, wylatywać aus dem Zimmer z pokoju, przemykać, przelatywać, wpadać, wlatywać ins Zimmer do pokoju, wyrastać, tryskać, wytryskiwać; eine Sonde auf den Mars schießen wystrzeliwać sondę na Marsa; einen Hasen schießen ubijać zająca; sich schießen pojedynkować się na pistolety; den Ball schießen sport kopać piłkę, oddawać strzał
28. bereitstellen czasownik stellt bereit, stellte bereit, hat bereitgestellt oddawać do dyspozycji, przygotowywać, oferować
29. verpachten czasownik verpachtet, verpachtete, hat verpachtet oddawać w dzierżawę, dzierżawić
30. Film der (PL die Filme) film, foto. film fotograficzny, klisza, cienka warstewka; einen Film drehen kręcić film, filmować; einen Film anschauen oglądać film; das Drehbuch für einen Film schreiben pisać scenariusz filmu; ein historischer/dokumentarischer Film film historyczny/dokumentalny; in einen Film gehen pot. iść na film; einen Film entwickeln lassen oddawać film do wywołania; ein hochempfindlicher Film film o wysokiej czułości; der Film ist unterbelichtet film jest niedoświetlony; die Creme bildet einen schützenden Film auf der Haut krem tworzy cienką warstewkę ochronną na skórze


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.