odległość - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 15:25

  • Haseł: 58325


1. Wegstrecke die (PL die Wegstrecken) odcinek drogi, odległość (do pokonania)
2. Abstand der (PL die Abstände) odległość, odstęp, dystans, różnica, odstępne; Abstand halten zachować odstęp; Abstand des Alters różnica wieku; mit großem Abstand führen prowadzić z dużą przewagą; von etwas Abstand nehmen odstępować od czegoś, pomijać coś; mit einzeiligem Abstand schreiben pisać z odstępem jednego wiersza
3. Entlegenheit die (nur Singular) ubocze, odległość
4. Entfernung die (PL die Entfernungen) usunięcie, odległość
5. Fernabsatz der (PL die Fernabsätze) zbyt na odległość, sprzedaż na odległość
6. Weite die (PL die Weiten) rozległość, szerokość, sport odległość
7. Nahbereich der (PL die Nahbereiche) bliska odległość, bliski rejon
8. Fernbeziehung die (PL die Fernbeziehungen) związek na odległość
9. Ferne die (PL die Fernen) dal, oddalenie, odległość; aus der Ferne z oddali; eine Brille für die Ferne okulary do dali
10. Sicherheitsabstand der (PL die Sicherheitsabstände) mot. bezpieczna odległość
11. Zenitdistanz die (nur Singular) astr. odległość zenitalna
12. Fernabsatzgesetz das (PL die Fernabsatzgesetze) prawn. ustawa o sprzedaży na odległość
13. Schussweite die (PL die Schussweiten) odległość strzału
14. Kurzstrecke die (PL die Kurzstrecken) krótka odległość, sport krótki dystans


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.