odpowiedz - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 11-20 12:57

  • Haseł: 58325


1. Bescheid der (PL die Bescheide) odpowiedź, decyzja, informacja, wiadomość; jemandem einen abschlägigen Bescheid erteilen udzielać komuś odpowiedzi odmownej; positiver/negativer Bescheid decyzja pozytywna/negatywna; jemandem Bescheid über etwas (AKK) geben informować kogoś o czymś; über etwas (AKK) Bescheid wissen wiedzieć o czymś
2. Beantwortung die (PL die Beantwortungen) odpowiedź; in Beantwortung Ihres Schreibens w odpowiedzi na Pana/Pani pismo
3. Antwort die (PL die Antworten) odpowiedź; keine Antwort bekommen nie otrzymać odpowiedzi
4. Rückmeldung die (PL die Rückmeldungen) odpowiedź, potwierdzenie, reakcja zwrotna
5. Rückruf der (PL die Rückrufe) odpowiedź telefoniczna, odtelefonowanie, prawn. odwołanie
6. bescheiden przymiotnik, przysłówek skromny, skromnie; czasownik bescheidet, beschied, hat beschieden dawać odpowiedź, informować, wzywać; sich mit etwas bescheiden zadowalać się czymś, poprzestawać na czymś
7. Entgegnung die (PL die Entgegnungen) replika, riposta, odpowiedź
8. Bejahung die (PL die Bejahungen) odpowiedź twierdząca, afirmacja
9. Suggestivfrage die (PL die Suggestivfragen) pytanie sugerujące odpowiedź
10. abschlägig przymiotnik, przysłówek odmowny, odmownie; jemanden abschlägig bescheiden dawać komuś odpowiedź odmowną, odmawiać; abschlägig werden zostać odrzuconym
11. abweisend przymiotnik, przysłówek nieprzychylny, odmowny, nieprzychylnie, odmownie; eine abweisende Antwort odpowiedź odmowna
12. Erwiderung die (PL die Erwiderungen) odwzajemnienie, replika, odpowiedź
13. schlagend przymiotnik przekonujący; eine schlagende Antwort trafna odpowiedź
14. dünken czasownik dünkt/dawn. deucht, dünkte/dawn. deuchte, hat gedünkt/dawn. gedeucht zdawać się, wydawać się, uważać; mich/mir dünkt die Antwort richtig uważam odpowiedź za prawidłową; sich klug dünken uważać się za mądrego
15. Rückantwort die (PL die Rückantworten) odpowiedź zwrotna
16. geistesgegenwärtig przymiotnik, przysłówek przytomny (odpowiedź), przytomnie (odpowiadać)


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.