•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-05 22:30

  • Haseł: 65980


1. Verantwortung die (nur Singular) odpowiedzialność; eine große Verantwortung duża odpowiedzialność; für jemanden/etwas die Verantwortung tragen być za kogoś/coś odpowiedzialnym, ponosić odpowiedzialność za kogoś/coś; die Eltern haben/tragen die Verantwortung für ihre Kinder rodzice odpowiadają za swoje dzieci; jemanden für etwas zur Verantwortung ziehen pociągać kogoś do odpowiedzialności za coś; für jemanden/etwas die Verantwortung übernehmen przejmować odpowiedzialność za kogoś/coś; aus der Verantwortung entlassen zwalniać z odpowiedzialności; auf eigene Verantwortung na własną odpowiedzialność; er trägt die volle Verantwortung für den Unfall on ponosi pełną odpowiedzialność za wypadek; eine rechtsextremistische Gruppe hat die Verantwortung für den Anschlag übernommen skrajnie prawicowa grupa wzięła na siebie odpowiedzialność za atak
2. Haftung die (PL die Haftungen) prawn. odpowiedzialność, fiz. przyczepność; eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Verantwortlichkeit die (nur Singular) odpowiedzialność
4. Trägerschaft die (nur Singular) odpowiedzialność (finansowa)
5. verantworten czasownik verantwortet, verantwortete, hat verantwortet brać na siebie odpowiedzialność; sich verantworten odpowiadać, ponosić odpowiedzialność
6. Eigenverantwortlichkeit die (PL die Eigenverantwortlichkeiten) odpowiedzialność osobista, własna odpowiedzialność
7. Eigenverantwortung die (PL die Eigenverantwortungen) odpowiedzialność osobista, własna odpowiedzialność
8. Haftbarkeit die (nur Singular) prawn. odpowiedzialność cywilna
9. haften czasownik haftet, haftete, hat gehaftet przylegać, trzymać się, być przyczepionym, być przyklejonym an/auf etwas (DAT) do czegoś/na czymś, prawn. odpowiadać, ręczyć, poręczać; für etwas haften ręczyć za coś; das Pflaster haftete nicht auf der feuchten Haut plaster nie trzymał się na wilgotnej skórze; Eltern haften für ihre Kinder rodzice odpowiadają za swoje dzieci; wir haften nicht für Ihre Garderobe nie odpowiadamy za Państwa garderobę; die Transportfirma haftet für Beschädigungen firma transportowa odpowiada za uszkodzenia; ein persönlich haftender Gesellschafter udziałowiec ponoszący osobistą odpowiedzialność; jemandem dafür haften, dass... zaręczać komuś, że...
10. Haftpflicht die (nur Singular) odpowiedzialność cywilna
11. Erfolgshaftung die (nur Singular) prawn. odpowiedzialność cywilna za skutek
12. abwälzen czasownik wälzt ab, wälzte ab, hat abgewälzt odwalać, pot. przerzucać, zwalać Verantwortung odpowiedzialność
13. Reederhaftung die (nur Singular) prawn. odpowiedzialność cywilna armatora
14. Kappe die (PL die Kappen) czapka, beret, pokrywa, nakrętka, zakrętka, szpic buta, napiętek; etwas auf seine Kappe nehmen pot. brać coś na swoją odpowiedzialność
15. Schuldenhaftung die (nur Singular) prawn. odpowiedzialność za długi
16. lossagen czasownik sagt los, sagte los, hat losgesagt; sich von jemandem lossagen zrywać z kimś, wyrzekać się kogoś, odżegnywać się od kogoś; sich von aller Verantwortlichkeit lossagen zrzucać z siebie wszelką odpowiedzialność
17. eigenverantwortlich przymiotnik, przysłówek na własną odpowiedzialność
18. Mängelhaftung die (nur Singular) prawn. odpowiedzialność cywilna za wady
19. Vertragshaftung die (PL die Vertragshaftungen) prawn. odpowiedzialność kontraktowa
20. deliktisch przymiotnik prawn. deliktowy; deliktisch haften ponosić odpowiedzialność deliktową
21. Sippenhaft die (nur Singular) hist. odpowiedzialność rodzinna
22. Sippenhaftung die (nur Singular) hist. odpowiedzialność rodzinna
23. Gewährleistungshaftung die (PL die Gewährleistungshaftungen) odpowiedzialność z tytułu gwarancji
24. Produkthaftung die (PL die Produkthaftungen) odpowiedzialność za produkt

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu