odrzucać - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-14 22:25

  • Haseł: 58325


1. verwerfen czasownik verwirft, verwarf, hat verworfen odrzucać, nie przyjmować, oddalać, zool. poronić; den Gedanken verwerfen odrzucać myśl; die Klage verwerfen prawn. oddalać powództwo; sich verwerfen geo. przemieszczać się
2. abweisen czasownik weist ab, wies ab, hat abgewiesen odrzucać, odprawiać, zbywać, oddalać; eine Klage abweisen oddalać skargę
3. abschmettern czasownik schmettert ab, schmetterte ab, hat abgeschmettert pot. odrzucać, oddalać
4. ablehnen czasownik lehnt ab, lehnte ab, hat abgelehnt odrzucać, załatwiać odmownie, dezaprobować, prawn. oddalać, wyłączać
5. zurückweisen czasownik weist zurück, wies zurück, hat zurückgewiesen odrzucać, nie przyjmować, odmawiać
6. abstoßen czasownik stößt ab, stieß ab, hat abgestoßen odtrącać, odrzucać, zrażać
7. abschlagen czasownik schlägt ab, schlug ab, hat abgeschlagen odbijać, odpierać atak, odmawiać, odrzucać; den Putz abschlagen zbijać tynk; eine Bitte abschlagen odrzucić prośbę
8. Rat der (nur Singular) rada, porada, narada; jemanden zu Rate ziehen radzić się kogoś; zu Rate sitzen obradować; mit sich zu Rate gehen zastanawiać się; sich bei jemandem Rat holen zasięgać czyjejś rady; um Rat fragen/bitten pytać/prosić o radę; den Rat ablehnen odrzucać radę; der (PL die Räte) rada (ciało obradujące), zgromadzenie, radca, radny
9. ausschlagen czasownik schlägt aus, schlug aus, hat ausgeschlagen wybijać, obijać, wykładać, wykuwać, występować, pojawiać się (np. o wilgoci na ścianie), kopać, wierzgać; die Zähne/den Nagel ausschlagen wybijać zęby/gwóźdź; den Vorschlag ausschlagen odrzucać propozycję
10. zurückdrängen czasownik drängt zurück, drängte zurück, hat zurückgedrängt odpychać, odpierać, odrzucać; Gefühle zurückdrängen powściągać uczucia
11. wegdrücken czasownik drückt weg, drückte weg, hat weggedrückt odpychać, odsuwać, infor. pot. zamykać, psych. wypierać; jemanden wegdrücken pot. odrzucać połączenie od kogoś


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.