oglądać - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-01 21:29

  • Haseł: 58325


1. anschauen czasownik schaut an, schaute an, hat angeschaut oglądać, spoglądać, patrzyć, patrzeć jemanden/etwas na kogoś/coś; sich etwas anschauen oglądać coś
2. beschauen czasownik beschaut, beschaute, hat beschaut oglądać jemanden/etwas kogoś/coś
3. schauen czasownik schaut, schaute, hat geschaut oglądać, patrzyć, patrzeć, spoglądać, widzieć; aus dem Fenster schauen wyglądać z okna; schau mal! spójrz!
4. beobachten czasownik beobachtet, beobachtete, hat beobachtet obserwować, oglądać; etw an jemandem/etwas beobachten zauważać coś po kimś/czymś
5. ansehen czasownik sieht an, sah an, hat angesehen spoglądać, oglądać, patrzeć
6. betrachten czasownik betrachtet, betrachtete, hat betrachtet obserwować, oglądać, rozpatrywać, rozważać
7. umschauen czasownik schaut um, schaute um, hat umgeschaut rozglądać się, zasięgać informacji, oglądać się; ich möchte mich nur umschauen, danke chciałbym się tylko rozejrzeć, dziękuję (w sklepie)
8. beäugen czasownik beäugt, beäugte, hat beäugt oglądać dokładnie, przyglądać się uważnie, taksować wzrokiem
9. umsehen czasownik sieht um, sah um, hat umgesehen; sich umsehen rozglądać się, zasięgać informacji, oglądać się; sich nach jemandem umsehen obejrzeć się za kimś; ich sehe mich nur mal um tylko się rozglądam
10. sehen czasownik sieht, sah, hat gesehen widzieć, patrzeć, spoglądać, dostrzegać, spostrzegać, miarkować, oglądać, obserwować; es ist zu sehen widać; gut sehen mieć dobry wzrok; sie sieht doppelt dwoi jej się w oczach; mal sehen zobaczymy, okaże się
11. fernsehen czasownik sieht fern, sah fern, hat ferngesehen oglądać telewizję
12. umwenden czasownik wendet um, wandte um, hat umgewandt obracać, odwracać, zmieniać kierunek; sich umwenden oglądać się
13. Film der (PL die Filme) film, foto. film fotograficzny, klisza, cienka warstewka; einen Film drehen kręcić film, filmować; einen Film anschauen oglądać film; das Drehbuch für einen Film schreiben pisać scenariusz filmu; ein historischer/dokumentarischer Film film historyczny/dokumentalny; in einen Film gehen pot. iść na film; einen Film entwickeln lassen oddawać film do wywołania; ein hochempfindlicher Film film o wysokiej czułości; der Film ist unterbelichtet film jest niedoświetlony; die Creme bildet einen schützenden Film auf der Haut krem tworzy cienką warstewkę ochronną na skórze
14. schwarzsehen czasownik sieht schwarz, sah schwarz, hat schwarzgesehen oglądać telewizję nie opłacając abonamentu


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.