•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-30 00:48

  • Haseł: 65945


1. ohne przyimek + AKK bez; ohne Hast bez pośpiechu; ohne Zweifel bez wątpienia; spójnik ohne dass... mimo że...
2. Wimpernzucken das (nur Singular) mruganie rzęsami, drganie rzęs; ohne ein Wimpernzucken przen. bez mrugnięcia okiem; die Lüge kam ihr ohne ein Wimpernzucken über die Lippen. nawet nie drgnęła jej powieka, gdy mówiła te kłamstwa.
3. Beisein das (nur Singular) im Beisein von jemandem/in jemandes Beisein w czyjejś obecności; ohne Beisein von jemandem/ohne jemandes Beisein bez czyjegoś udziału
4. Umschweife PL ceregiele; ohne Umschweife bez ceregieli, bez ogródek; ohne Umschweife zur Sache kommen przejść od razu do rzeczy
5. Besinnung die (nur Singular) świadomość, przytomność, zastanowienie, zastanowienie się; zur Besinnung kommen odzyskać przytomność; ohne Besinnung bez namysłu
6. Stocken das (nur Singular) jąkanie się, urywanie się, zatrzymywanie się; ohne Stocken bez zająknięcia
7. Ehrwürden ohne Artikel (nur Singular); Euer Ehrwürden Wasza Wielebność
8. übertreiben czasownik übertreibt, übertrieb, hat übertrieben przesadzać; ohne zu übertreiben bez przesady; das ist stark übertrieben to duża przesada
9. Vorbild das (PL die Vorbilder) wzór, przykład, prototyp, model; nach dem Vorbild za przykładem, na wzór; sich DAT jemanden zum Vorbild nehmen brać sobie kogoś za przykład; ohne Vorbild bezprecedensowy, bez precedensu
10. Befund der (PL die Befunde) orzeczenie, ekspertyza, wyniki badań, stan rzeczy; ohne Befund bez zmian
11. Kopfbedeckung die (PL die Kopfbedeckungen) nakrycie głowy; ohne Kopfbedeckung gehen chodzić z gołą głową
12. aufblicken czasownik blickt auf, blickte auf, hat aufgeblickt spoglądać, podnosić wzrok, przen. patrzeć z podziwem zu jemandem na kogoś; sie antwortete, ohne von ihrer Arbeit aufzublicken odpowiedziała, nie podnosząc wzroku znad swojej pracy
13. Zeitangabe die (PL die Zeitangaben) data, podanie czasu, jęz. okolicznik czasu; ohne Zeitangabe bez daty, niedatowany
14. Aerobic das/die, mst ohne Artikel (nur Singular) aerobik
15. Tadel der (PL die Tadel) nagana, reprymenda, krytyka; ohne Tadel sein być bez zarzutu
16. Stevia das, mst ohne Artikel (nur Singular) bot. gastr. stewia; mit Stevia gesüßte Lebensmittel artykuły spożywcze słodzone stewią
17. Gnade die (PL die Gnaden) łaska; von Gottes Gnaden z Bożej łaski; ohne Gnade bez litości; Euer Gnaden żart. panie dobrodzieju
18. Scheu die (nur Singular) bojaźń, obawa, nieśmiałość; ohne Scheu bez obawy
19. Hast die (nur Singular) pośpiech; voller Hast w wielkim pośpiechu; ohne Hast bez pośpiechu
20. Hintergedanke der (PL die Hintergedanken) podtekst; ohne Hintergedanken bez podtekstów
21. Mucks der (PL die Muckse) pot. piśnięcie, drgnienie; keinen Mucks sagen ani pisnąć; ohne einen Mucks pot. ani mru-mru
22. Aufschub der (PL die Aufschübe) zwłoka, odroczenie; ohne Aufschub bezzwłocznie
23. Muckser der (PL die Muckser) piśnięcie, drgnienie; keinen Muckser sagen ani pisnąć; ohne einen Muckser pot. ani mru-mru
24. überlegen czasownik legt über, legte über, hat übergelegt kłaść (na czymś), przykrywać; (überlegt, überlegte, hat überlegt) zastanawiać się, rozważać, przemyśliwać; überleg doch mal! zastanów się!; ohne zu überlegen bez zastanowienia; przymiotnik, przysłówek przeważający, silniejszy, lepszy, z przewagą, opanowany, wyniosły
25. Überleitung die (PL die Überleitungen) przejście; ohne Überleitung bezpośrednio
26. Marotte die (PL die Marotten) dziwactwo, kaprys; seine Marotte ist, nie ohne Schirm auszugehen jego dziwactwem jest nigdy nie wychodzić bez parasola
27. Kenntnis die (nur Singular) wiadomość; etwas zur Kenntnis nehmen przyjmować coś do wiadomości; von etwas Kenntnis haben/erhalten wiedzieć/dowiedzieć się o czymś; ohne Kenntnis der Sachlage handeln działać bez wiedzy na temat stanu rzeczy; jemanden von etwas in Kenntnis setzen powiadamiać kogoś o czymś; (PL die Kenntnisse); Kenntnisse wiedza, znajomość rzeczy; seine Kenntnisse in Fremdsprachen sind nicht ausreichend jego znajomość języków obcych jest niewystarczająca; seine Kenntnisse erweitern/vertiefen/auffrischen poszerzać/pogłębiać/odświeżać swoją wiedzę
28. dastehen czasownik steht da, stand da, hat dagestanden stać, pozostawać, znajdować się; ohne Mittel dastehen pozostawać bez środków do życia; allein dastehen być odosobnionym, żyć samotnie; schweigend dastehen stać w milczeniu
29. Zuhilfenahme die (nur Singular) skorzystanie z pomocy; unter Zuhilfenahme eines Wörterbuches korzystając ze słownika; ohne Zuhilfenahme von... bez pomocy...
30. Fehl der (nur Singular); ohne Fehl poet. bez skazy, bez winy

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu