•           
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-21 23:10

  • Haseł: 65230


Testy językowe
1. ohne przyimek + AKK bez; ohne Hast bez pośpiechu; ohne Zweifel bez wątpienia; spójnik ohne dass... mimo że...
2. Wimpernzucken das (nur Singular) mruganie rzęsami, drganie rzęs; ohne ein Wimpernzucken przen. bez mrugnięcia okiem; die Lüge kam ihr ohne ein Wimpernzucken über die Lippen. nawet nie drgnęła jej powieka, gdy mówiła te kłamstwa.
3. Beisein das (nur Singular) im Beisein von jemandem/in jemandes Beisein w czyjejś obecności; ohne Beisein von jemandem/ohne jemandes Beisein bez czyjegoś udziału
4. Umschweife PL ceregiele; ohne Umschweife bez ceregieli, bez ogródek; ohne Umschweife zur Sache kommen przejść od razu do rzeczy
5. Besinnung die (nur Singular) świadomość, przytomność, zastanowienie, zastanowienie się; zur Besinnung kommen odzyskać przytomność; ohne Besinnung bez namysłu
6. Stocken das (nur Singular) jąkanie się, urywanie się, zatrzymywanie się; ohne Stocken bez zająknięcia
7. Ehrwürden ohne Artikel (nur Singular); Euer Ehrwürden Wasza Wielebność
8. übertreiben czasownik übertreibt, übertrieb, hat übertrieben przesadzać; ohne zu übertreiben bez przesady; das ist stark übertrieben to duża przesada
9. Vorbild das (PL die Vorbilder) wzór, przykład, prototyp, model; nach dem Vorbild za przykładem, na wzór; sich DAT jemanden zum Vorbild nehmen brać sobie kogoś za przykład; ohne Vorbild bezprecedensowy, bez precedensu
10. Befund der (PL die Befunde) orzeczenie, ekspertyza, wyniki badań, stan rzeczy; ohne Befund bez zmian
11. Kopfbedeckung die (PL die Kopfbedeckungen) nakrycie głowy; ohne Kopfbedeckung gehen chodzić z gołą głową
12. aufblicken czasownik blickt auf, blickte auf, hat aufgeblickt spoglądać, podnosić wzrok, przen. patrzeć z podziwem zu jemandem na kogoś; sie antwortete, ohne von ihrer Arbeit aufzublicken odpowiedziała, nie podnosząc wzroku znad swojej pracy
13. Zeitangabe die (PL die Zeitangaben) data, podanie czasu, jęz. okolicznik czasu; ohne Zeitangabe bez daty, niedatowany
14. Aerobic das/die, mst ohne Artikel (nur Singular) aerobik
15. Tadel der (PL die Tadel) nagana, reprymenda, krytyka; ohne Tadel sein być bez zarzutu
16. Stevia das, mst ohne Artikel (nur Singular) bot. gastr. stewia; mit Stevia gesüßte Lebensmittel artykuły spożywcze słodzone stewią
17. Gnade die (PL die Gnaden) łaska; von Gottes Gnaden z Bożej łaski; ohne Gnade bez litości; Euer Gnaden żart. panie dobrodzieju
18. Scheu die (nur Singular) bojaźń, obawa, nieśmiałość; ohne Scheu bez obawy
19. Hast die (nur Singular) pośpiech; voller Hast w wielkim pośpiechu; ohne Hast bez pośpiechu
20. Hintergedanke der (PL die Hintergedanken) podtekst; ohne Hintergedanken bez podtekstów
21. Mucks der (PL die Muckse) pot. piśnięcie, drgnienie; keinen Mucks sagen ani pisnąć; ohne einen Mucks pot. ani mru-mru
22. Aufschub der (PL die Aufschübe) zwłoka, odroczenie; ohne Aufschub bezzwłocznie
23. Muckser der (PL die Muckser) piśnięcie, drgnienie; keinen Muckser sagen ani pisnąć; ohne einen Muckser pot. ani mru-mru
24. Überleitung die (PL die Überleitungen) przejście; ohne Überleitung bezpośrednio
25. dastehen czasownik steht da, stand da, hat dagestanden stać, pozostawać, znajdować się; ohne Mittel dastehen pozostawać bez środków do życia; allein dastehen być odosobnionym, żyć samotnie; schweigend dastehen stać w milczeniu
26. Zuhilfenahme die (nur Singular) skorzystanie z pomocy; unter Zuhilfenahme eines Wörterbuches korzystając ze słownika; ohne Zuhilfenahme von... bez pomocy...
27. Fehl der (nur Singular); ohne Fehl poet. bez skazy, bez winy
28. Mineralwasser das (PL die Mineralwasser) woda mineralna; Mineralwasser mit/ohne Kohlensäure woda mineralna gazowana/niegazowana
29. Bedenken nur PL wątpliwość, zastrzeżenie; Bedenken haben mieć wątpliwości; ohne Bedenken bez namysłu, bez wahania
30. Blutvergießen das (PL die Blutvergießen) rozlew krwi; ohne Blutvergießen bez rozlewu krwi

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.