okres - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-25 08:52

  • Haseł: 58325


1. Periode die (PL die Perioden) okres, period, cykl, miesiączka, menstruacja, pot. okres; sie hat ihre Periode pot. ona ma okres
2. Zeitabschnitt der (PL die Zeitabschnitte) okres, okres czasu
3. Zeitraum der (PL die Zeiträume) okres, przedział czasu
4. Frist die (PL die Fristen) termin, okres, zwłoka; nach abgelaufener Frist po terminie, po upływie terminu; eine letzte Frist setzen ustalać ostateczny termin; eine Frist einhalten dotrzymywać terminu; die Frist für Reklamationen ist verstrichen/überschritten termin reklamacji został przekroczony; nach/vor Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist po upływie/przed upływem ustawowo przewidzianego terminu; vertragliche Frist termin umowny, termin ustalony w umowie; eine Frist verlängern przedłużać termin
5. Dauer die (nur Singular) trwanie, okres, trwałość, stałość; auf die Dauer na dłuższy czas, na stałe, na dłuższą metę
6. Leidenszeit die (PL die Leidenszeiten) okres choroby, okres cierpienia
7. Blütezeit die (PL die Blütezeiten) okres kwitnienia, okres rozkwitu (kultury)
8. Kälteperiode die (PL die Kälteperioden) okres chłodów, okres zimna
9. Kaltzeit die (PL die Kaltzeiten) geo. okres lodowcowy, okres ochłodzenia klimatu
10. Glanzperiode die (PL die Glanzperioden) okres świetności, okres rozkwitu
11. Glanzzeit die (PL die Glanzzeiten) okres świetności, okres rozkwitu
12. Probezeit die (PL die Probezeiten) okres próby, okres próbny, praktyki
13. Barockzeit die (nur Singular) okres baroku
14. Brunst die (PL die Brünste) okres godowy
15. Durststrecke die (PL die Durststrecken) okres wyrzeczeń
16. Gewinnermittlungszeitraum der (nur Singular) ekon. okres naliczania zysku
17. Militärzeit die (nur Singular) okres służby wojskowej
18. Übergangszeit die (PL die Übergangszeiten) okres przejściowy
19. Befristung die (PL die Befristungen) wyznaczenie terminu, okres ważności
20. Friedenszeit die (PL die Friedenszeiten) okres pokoju, czas pokoju; in Friedenszeiten w czasie pokoju
21. Sommerzeit die (nur Singular) okres letni, czas letni; die Uhren auf Sommerzeit umstellen przestawiać zegarki na czas letni
22. Inkubationszeit die (PL die Inkubationszeiten) med. okres inkubacji
23. Beamte der (PL die Beamten) urzędnik, urzędnik państwowy, funkcjonariusz; richterlicher Beamter urzędnik sądowy; ein hoher Beamter wysoki urzędnik; Beamte auf Probe urzędnik na okres próbny
24. Latenzzeit die (PL die Latenzzeiten) med. okres inkubacji
25. Bewilligungszeitraum der (PL die Bewilligungszeiträume) okres zezwolenia
26. Kündigungsfrist die (PL die Kündigungsfristen) okres wypowiedzenia
27. Zeit die (PL die Zeiten) czas, pora, okres, epoka; ich habe keine Zeit mehr nie mam już czasu; Zeit gewinnen zyskać na czasie; sich (DAT) Zeit lassen nie spieszyć się, nie kwapić się; von Zeit zu Zeit od czasu do czasu, raz na jakiś czas; eine Zeit lang przez pewien czas; mitteleuropäische Zeit czas środkowoeuropejski; in guten wie in schlechten Zeiten na dobre i na złe; das waren noch Zeiten! to były czasy!; die ganze Zeit über przez cały czas
28. Betriebsdauer die (nur Singular) tech. okres eksploatacji, czas działania
29. Hochbetrieb der (nur Singular) duży ruch, wzmożony ruch, gorący okres; Hochbetrieb haben mieć pełne ręce roboty
30. Hochblüte die (PL die Hochblüten) okres największego rozkwitu


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.