osadzic - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-09 23:29

  • Haseł: 58325


1. festsetzen czasownik setzt fest, setzte fest, hat festgesetzt aresztować, osadzać w więzieniu, ustalać, ustanawiać, wyznaczać, naznaczać, oznaczać; eine Frist festsetzen oznaczać termin
2. aburteilen czasownik urteilt ab, urteilte ab, hat abgeurteilt wydawać ujemny sąd, wyrażać dezaprobatę über jemanden o kimś, skazywać, osądzać
3. ablagern czasownik lagert ab, lagerte ab, hat abgelagert składać, nanosić; sich ablagern osadzać się, osiadać, odkładać się
4. ansetzen czasownik setzt an, setzte an, hat angesetzt przystawiać, przykładać, przytykać, przyszywać, wyznaczać, ustalać, planować, przygotowywać; einen Becher ansetzen podnosić puchar do ust; einen Termin ansetzen ustalać termin; Knospen ansetzen wypuszczać pąki; den Teig ansetzen rozrabiać ciasto; sich ansetzen osadzać się (kurz, rdza)
5. beurteilen czasownik beurteilt, beurteilte, hat beurteilt oceniać, opiniować, osądzać
6. einkerkern czasownik kerkert ein, kerkerte ein, hat eingekerkert osadzać w więzieniu
7. aufpflanzen czasownik pflanzt auf, pflanzte auf, hat aufgepflanzt osadzać, zatykać die Fahne chorągiew; sich vor jemandem aufpflanzen stawać przed kimś w wyzywającej pozie


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.